Hur vi aktiverar vår Merkaba / Ljuskropp (Del 6 av 6)

Introduktion & Meditation för hur du aktiverar och balanserar din Merkaba. Dvs din Ljuskropp/Energikropp.

Innehållsförteckning

Del 1-5 i denna bloggserie hittar du här

Del 6 av 6: Hur vi aktiverar vår Merkaba / Ljuskropp

Vi har nu talat om vad maskulin och feminin energi är och vikten av att vi upprättar balans mellan dessa energier för att kunna leva som friska, välmående och kraftfulla individer. I detta sjätte och avslutande blogginlägget i serien så ska du få en meditation för hur du balanserar upp din maskulina och feminina energi genom att balansera det som kallas för din Ljuskropp. Ett annat ord för ljuskroppen är Merkaba.

Vad är ljuskroppen - vår Merkaba?

Ordet Merkaba har egyptiskt ursprung och står för Mer (ljus) Ka (själ) Ba (kropp). Våra ljuskropp är en snurrande energikropp som när den väl är aktiverad gör att vi kan härbergera mer ljus och högre frekvenser, vilket bidrar till att vi även höjer vårt eget medvetande. Paradiset är inte en destination, det är en vibration, så när våra kroppar höjer sin vibration med hjälp av att aktivera vår ljuskropp så kan vi förflytta oss till dimensioner av högre frekvens. Dvs vi kan förflytta oss till det tillstånd i oss själva som vi kallar för himmelriket eller paradiset och vi blir samtidigt till aktiva skapare av detta.

När vi aktiverat vår Merkaba kommer vi i kontakt med den gudomliga kraften som vi alla är och bär och kan bli till aktiva skapare av vår egen livsdröm. Med en aktiverad Merkaba kan vi alltså själva välja vilken dimension/värld vi vill skapa och leva i. Vi blir till aktiva och medvetna drömmare. 

Merkaban kan spontanaktiveras när vi nått en viss nivå av medvetande – vilket medför att våra kroppar kan hålla en större mängd ljus, men den kan även aktiveras med intention, avsikt och vilja. Det kräver dock att vi kommit till en plats i oss själva där vi är redo att leva i villkorslös kärlek. 

Merkaban är formad som den geometriska figuren av en dubbel tetrahedron, där de två olika delarna (tetrahedronerna) snurrar i motsatta riktningar och skapar ett elektromagnetiskt fält. Det fältet sägs kunna uppgå till 15-20 meter runt den fysiska kroppen. 

Min egen Merkaba aktiverades helt  spontant och jag visste vid tidpunkten inte ens att det fanns något som hette Merkaba. Läs mer om detta nedan! 

Hur jag upptäckte och aktiverade min Merkaba

Jag upptäckte min egen Ljuskropp / Merkaba innan jag ens visste att den fanns. Det var år 2016 efter att jag hade gått en healingutbildning. Jag  jag satt och gav distanshealing till min mamma  och befann mig i djup meditation när jag plötsligt såg hur en ljuspyramid sänkte sig ner över mig uppe ifrån taket. Ljuspyramiden som strålade av ett gyllene ljus sjönk ner över mig tills jag satt helt innesluten och satt inuti i den. 

I nästa stund såg jag ytterligare en pyramid som sänkte sig ner mot mig ifrån taket. Denna pyramid var upp och ner vänd. Jag uppfattade hur båda pyramidspetsarna nuddade varandra och hur den andra pyramiden började sjunka ner igenom den första så att jag till slut satt som en en stjärnformation av gyllene ljus.  

När jag satt där innesluten i denna gyllene stärnformation så började den ena pyramiden att snurra medsols medan den andra började snurra motsols. Ur denna snurrande spiralrörelse där de båda pyramiderna snurrade åt var sitt håll så  började ett mönster liknande Flower of Life att bildas och bli till ett elektromagnetiskt fält, ett ljusnät som flödade ut från området kring mitt hjärta och bildade som ett fält runt omkring hela stjärnan. En flödande och pulserande energi som flödade ut från mitten och sedan in i stjärnan igen ifrån någon av pyramidens yttre spetsar. Som ett slutet kretslopp av pulserande och snurrande energi.

Jag bara satt så en lång stund och upplevde dessa energiers flöde och när jag avslutade meditationen så tänkte jag att jag måste googla på den geometriska stjärnfiguren som jag just hade upplevt. Jag fick då veta att formen är en dubbel tetrahedron  och att denna formation även beskrivs som formen av vår Merkaba. Vår ljuskropp. Döm om min förvåning när jag steg för steg började förstå att det jag hade upplevt var en spontan Merkaba-aktivering. Det fanns andra där ute som hade upplevt exakt samma sak! 

Att aktivera och balansera vår Merkaba

När jag forskade vidare så förstod jag att den ena pyramiden i formationen symboliserar den maskulina energin och den andra symboliserar den feminina energin. När båda dessa spinner i perfekt balans så är vi i perfekt balans. Vi är då självgenererande på vår egen energi och i full kontakt med vår gudomliga skaparkraft. 

Jag skulle säga att vi aktiverar vår ljuskropp så snart vi blir medvetna om att den finns. Sen kan vi arbeta aktivt på olika sätt för att stärka den och kalibrera dess energier. 

I min Merkaba-Meditation – som jag även kallar för “Feminin & Maskulin balans” och som du hittar längst ner i inlägget så har jag vävt in ett moment som jag brukar kalla för Merkaba-aktivering och som bygger på de moment som jag upplevde under min spontanaktivering.

I den här meditationen vägleds du igenom en process där du får möjlighet att balansera din feminina och maskulina energi, samt stärka och kalibrera din egen ljuskropp – Din Merkaba.  

När vi aktiverar och kalibrerar vår ljuskropp så återknyter vi till vår sanna kraft. Till guden och gudinnan inom oss alla. Vi blir till sanna skapare av vår egen verklighet. Till medvetna drömmare i vår livsdröm. 

Till min guidade Merkaba-meditation på Youtube

Till min guidade Merkaba-meditation på Spotify

Till Merkabameditationen på Spotify för att aktivera din ljuskropp och för balans mellan din feminina och maskulina energi. 

Picture of Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost