Utbildningar

1 MARS - 31 MAJ 2023 (FÅTAL PLATSER!)

3 Månaders
Webbcoachprogram

Spela videoklipp

Skapa ditt eget paradis

Paradiset är inte en destination, det är en plats i ditt hjärta som alltid har funnits där och väntat på att du åter ska minnas den du är, bortom begränsande rädslopräglingar. Minnas att du är en oändligt kraftfull skapare och att du är här på jorden leka, leva, älska och skapa din egen livsdröm!

I mitt 3 månaders webbcoachprogram Skapa Ditt Eget Paradis! så vägleds du steg för steg, i kärleksfull gemenskap med andra systrar och bröder, tillbaka till den villkorslösa kärlek du är! Till din egen sanning, din egen kraft och till förmågan att till 100% vara en aktiv och medveten skapare av ditt eget liv och din egen värld!

anlita mig

Föreläsningar & utbildningar

Under mina år som kursledare och föreläsare har jag fått äran att föreläsa runt större delen av Sverige samt i Finland och Norge. Med mina föreläsningar och scenframträdanden önskar jag ge liv åt människans inre dimensioner. Åt sådant som inte alltid syns men som känns desto mer. Åt perspektiv som vi inte alltid lyckas omfatta med ord men som för många ändå är högst verkliga. Perspektiv som både för oss närmare oss själva och varandra.

Med kärleken som väg och mål önskar jag ta mina åhörare på en resa genom känslornas riken, in i den mänskliga kärnans mest ömtåliga inre – där vi utan skydd och försvar inser att vi är exakt lika sårbara oh exakt lika storslagna.

Med över 20 års erfarenhet som inspiratör för människor i personlig utveckling och mot bakgrund av min egen personliga resa så bjuder jag dig med på ett känsloäventyr som – om du vill – kan föra dig närmare ditt eget hjärta…

Behöver ni ny inspiration stärka relationer en powerboost förnyad energi ökad lagkänsla

Hur kan jag inspirera ert företag

FÖRELÄSNING & WORKSHOP

Färdiga paket

Här nedan kan du läsa om mina fyra olika föreläsningar. Samtliga föreläsningar kan kombineras med en workshop inom samma ämne. De kan då göras till en heldagsutbildning alternativt till en tvådagarsutbildning. Jag skräddarsyr alltid mina uppdrag för varje enskilt tillfälle utifrån kundens uttryckta önskemål och behov.

– Om hur vi skapar vår egen verklighet

Kanske tänker du på vad du äter? Kanske tänker du på att hålla igång och motionera för din hälsas skull? Men tänker du på vad du tänker?

 

Allting är energi som omvandlas. Men vad betyder det egentligen? När vi lär oss att se och förhålla oss till våra tankar och känslor som den skapande energi de verkligen är så öppnar sig en dörr till helt nya möjligheter för oss. När vi ser och förstår på vilka sätt vi kanske tidigare har skapat saker för oss själva på en helt omedveten nivå så kan vi nu bli mer aktiva och mer medvetna skapare av våra egna liv och omständigheter.

 

I föreläsningen “Du blir vad du tänker – Du skapar det du känner” ges du en fördjupad insikt och förståelse för hur tankarnas energi påverkar både dig själv och din omgivning. Hur tankarna styr dina känslor och hur dina känslor i sin tur skapar och formar ditt liv – dina vanor, beteenden, relationer etc.

 

Att ta fullt ut ansvar för våra liv är att ta fullt ut ansvar för både de energier vi fyller oss själva med och de energier vi sänder ut. Vill du bli till en aktiv skapare av ditt liv istället för att vara en marionett styrd av omedvetna tankeprogrammeringar? Vill du bli till förare istället för passagerare i ditt eget liv?

 

Varmt välkommen till en rolig, energifylld föreläsning med ett livsberikande näringsinnehåll!

– Om vägen från självtvivel till självkärlek

Vem är du när du lever dig själv fullt ut? Vem är du när du är helt sann emot dig själv? Vem är du när du står i din fulla kraft utan skam och utan skuld? När du strålar i ditt klaraste ljus och vågar vara dig själv utan rädslan att bli dömd? Vem är du när du har läkt ditt sårade barn och inte längre styrs av dess präglingar? Vem är du när du älskar dig själv villkorslöst?

 

Varmt välkommen på en föreläsning som tar dig på livets svindlande äventyr från självtvivel till självkärlek och från sårat barn till autentisk vuxen. En föreläsning där vi med ödmjukhet och självdistans utforskar barndoms präglingar och öppnar upp för möjligheten att en gång för alla läka dåtiden, sluta upprepa historien, upphöra att sabotera våra relationer och istället släppa oss själva helt fria.

 

En föreläsning om att hela ditt sårade barn och bli till din egen kärleksfulla förälder. Om att balansera din maskulina och feminina energi (fadern och modern inom dig) så att du kan ge dig själv (barnet) det du behöver för att kunna leva både så fri och så trygg som du alltid längtat efter.

– Berättelsen om att förlora ett barn men att samtidigt vinna livet

År 2005 dog Sannas dotter plötsligt och oväntat endast 15 månader gammal. Ett par dagar senare började Sanna uppleva saker hon aldrig hade upplevt tidigare. Hon fick en stark själslig kontakt med sin dotter och insåg att hennes sorg hade öppnat upp för en helt ny dimension av livet och av vad det innebär att vara människa. Att döden på alla sätt kan göra livet mer levande om vi väljer det.

 

Jag kommer tillbaka mamma är en levande föreläsning där Sanna gestaltar hur hon i nära kontakt med sin dotters själ tog sig igenom sorgen mot ett mer meningsfullt och kärleksfullt liv. Utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser ger Sanna nya perspektiv och dimensioner av både livet och döden. Det är en föreläsning som griper tag och får oss att känna att vi är en del av någonting mycket större än vad vi kan se för ögat eller omfatta med vårt intellekt. Det är en föreläsning som inspirerar till att förvalta sorgens gåva och skapa en mening av det till synes meningslösa.

 

Med kärleken som väg och mål och med en lekfull blandning av konstformer – poesi, musik, bild och drama – tas åhörarna med på en resa genom känslornas riken. Som ren underhållning, stärkande igenkänning, nya livsperspektiv eller som möjlighet till en mer transformerande och självläkande upplevelse.

– En föreläsning i emotionell kompetens

Att växa i förståelse kring samspelet med våra barn börjar med att växa i förståelse kring samspelet med oss själva. Varmt välkommen till en föreläsning som ger såväl ditt föräldraskap som ditt  människoskap nya och djupare perspektiv och möjligheter.

 

Sannas interaktiva föreläsningar och värdegrundsutbildningar i Att Lära Med Hjärtat – bidrar inte bara till att du som vuxen får möjlighet att återknyta till delar av dig själv som du förlorat, utan ger dig även verktyg att bidra till att våra barn går oförlorade in i vuxenvärlden – med bibehållen nyfikenhet, kreativitet, självkänsla, lekfullhet och livsglädje!

 

Passar utmärkt för pedagoger mfl i skola/förskola, samt föräldragrupper.

Sanna Nova Emilia Föreläser
Sanna Nova Emilia Föreläser