Hur balanserar vi vår maskulina och feminina energi? (Del 5 av 6)

Vi har lärt oss att hedra vår fader - vår maskulina energi. Men för att upprätta balans behöver vi nu även förstå hur vi på bästa sätt hedrar vår moder - vår feminina energi. Här följer råd för hur du gör detta.
Jorden i en hand

Innehållsförteckning

Tidigare delar i serien:

Del 5: Om att hedra det feminina inom var och en 

 Vi har alla lärt oss att hedra fadern och att dyrka det maskulina. Alla som har upplevt utbrändhet har även upplevt de självanklagelser som kommer som följd av att inte längre kunna driva framåt. Självanklagelser som grundar sig i att vi inte längre känner oss dugliga eller värda någonting när vi inte längre kan prestera. Det är så mycket vi alla har dyrkat det maskulina. När det maskulina överskottet bränner ut oss och ersätts av nödvändigt överskott på feminin energi så genomlever vi ett visst förakt gentemot oss själva. Detta självförakt är en direkt spegling av vår bristande kärlek gentemot vår moder. En spegling av vår bristande respekt för vår feminina essens, våra kroppar.
 
Vi har hedrat och dyrkat fadern. Vi har hedrat och dyrkat görandet, presterandet, drivandet och tankens intelligens. Men vi har inte hedrat modern inom oss. Varandet, omsorgen, kärleken, kroppen, intuitionen och hjärtats intelligens. Vi har dyrkat elden och vinden, men vi har inte hedrat och vördat jorden och vattnet. Vår luft är förvisso också förorenad av det maskulina överskottet, men vi kan se tydligt hur vår bristande vördnad för modern och jorden har yttrat sig i förgiftning av vår jord och våra hav. Så som vi behandlar oss själva och våra kroppar, så behandlar vi också vår moder. Vi har förgiftat oss själva och vi har förgiftat vår moder. Allting, precis allting i det yttre är verkligen en spegling av vårt inre. 
älska sig själv

Att vörda och vårda vår inre kvinna

 Så hur hedrar vi då vår moder? Hur hedrar vi våra kroppar? Hur hedrar vi det feminina inom var och en? Att balansera våra energier handlar till stor del just nu om att få vår inre kvinna att känna sig trygg, hållen och älskad. Att få henne att känna att hon också får vara med i dansen och att det maskulina inte kommer att ta över och dra iväg i sina plikter och i sin egen koreografi.
 
Här följer några exempel på vad du kan göra för att din inre kvinna ska känna sig trygg, hållen och älskad. När ditt feminina blir betryggad om att hon kommer bli respekterad och få utrymme att både andas och vila, så kommer hon att våga släppa taget och dansa tillsammans med din inre man igen.

1. Närvaro i nuet

Det är enbart i nuet som de båda kan mötas. Att praktisera medveten närvaro så ofta du bara kan är därför avgörande för att skapa balans. Den maskulina energin vill av naturliga skäl uppehålla våra tankar vid dåtid och framtid, så att vi kan lära oss av våra erfarenheter och planera för framtiden. Men det är bara i nuet som det feminina och maskulina kan samarbeta.
självkärlek och relationer

2. Att skapa en kärleksfull inre och yttre miljö

 Allt som stressar oss aktiverar den maskulina överlevnadsenergin, så även våra tankar. En kärleksfull inre miljö är en miljö av kärleksfulla, omvårdande och upplyftande tankar. Den yttre kärleksfulla miljön består givetvis av kärleksfulla, omvårdande och upplyftande människor och omständigheter. 

Likväl som att vi behöver upphöra med att förgifta våra kroppar med kemikalier, stress mm. för att kunna höra det femininas röst så behöver vi även upphöra med att förgifta vår inre miljö med destruktiva och nedbrytande tankar.

3. Kroppskontakt

 Allt som hjälper oss att skapa kontakt med kroppen hjälper oss att balansera vår feminina energi och göra henne tryggt förvissad om att hon är hörd och sedd. Eftersom det feminina förmedlar sig genom din kropp så blir hon trygg när du känner kontakt med kroppen. Hon vet då att hon kan kommunicera sina behov till dig. Kroppskontakt kan skapas med medveten närvaro eller med hjälp av beröring (massage, kramar, varma/kalla bad/duschar) och genom fysisk rörelse.
frihet duvor

4. Rörelse

 Mjuka fysiska övningar, som yoga, Chi gong mm. med stort fokus på andningen bidrar till kroppskontakt. Även frigörande dans som inte kräver så mycket tankar är ett fantastiskt verktyg. Högintensiva och prestationsinriktade motionsformer bidrar dock till stress och till att stärka den maskulina energin. Även motion som utgår ifrån ett självförakt, dvs ifrån ett missnöje och fördömande kring kroppen, skapar stress.

5. Andas och chanta

 Alla vet att andningen är avgörande för att släppa på både fysiska och känslomässiga spänningar som har satt sig i kroppen. När vi djupandas så masserar vi insidan av kroppen genom vagusnerven. Vi aktiverar kroppens lugn och ro-system och syresätter våra celler. Samma sak gäller när vi sjunger, ljudar, tonar och chantar. Då vibrerar vi även loss spänningar i kroppen och aktiverar vagusnerven.
Kvinna kedja

6. Skaka, gråta, skratta

 Att fysiskt skaka kroppen (som tex i extatisk eller frigörande dans) bidrar också till att kroppen släpper spänningar och energiblockeringar som skapats till följd av stress och obearbetade emotioner. Detta är också den stora anledningen till att kroppen själv skakar både när vi gråter och skrattar. Ett sorts inbyggt utrensningssystem i våra kroppar som frigör våra nervbanor och vårt energisystem. I vissa healingformer så kan man också uppleva att kroppen frigörs och helas genom skakningar. 

Jag kan även rekommendera TRE – Tension and Trauma Releasing Exercise .

7. Jordning

Givetvis! För att skapa balans till den maskulina elden och luften så behöver vi jorda oss i nära möte med jorden och vattnet. Att vistas ute i naturen och låta moderns lugn få omfamna oss. Naturen har ingen brådska. Där existerar inte stress. Där växer allt i sin egen takt.
 
Gå barfota på moder jord. Lägg dig ner och vila din kropp mot henne. Låt hennes vatten få omsluta dig. Bada, duscha varmt/kallt. Låt vattnet få massera din kropp i medveten närvaro och kroppskontakt. Drick mycket vatten! Uttorkning ökar stressen och ökar den maskulina energin och de flesta av oss är mer uttorkade än vad vi är medvetna om. 
ensamt träd

Och mycket, mycket mer...

 Det finns oändligt många fler saker som hjälper oss att få kontakt med kroppen och att bättre höra vår moders röst inom oss. Några av dessa är tex: Fasta (en raketinjektion för att få bättre intution), Högfrekvent kost, Skapa för skapandets skull, Meditera mm. mm.
 
Jag kan tyvärr inte få med allt jag har skrivit om detta i den här bloggserien. Många av er har uttryckt en önskan om att jag ska skriva en bok i ämnet och det känns sannerligen som att den boken är på väg att manifestera sig. Så tack för att ni peppar och uppmuntrar mig!
 
I nästa avsnitt – det sista avsnittet i den här bloggserien – kommer jag att dela en helande meditation som jag helt spontant fick tillgång till under en healingsession och vars främsta syfte är att balansera vår feminina och maskulina energi och vår ljuskropp.

Sista avsnittet i bloggserien:

Picture of Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost