Hur vi aktiverar vår Merkaba / Ljuskropp (Del 6 av 6)

Tidigare 5 delar i denna bloggserie hittar du här:  Del 1: Vad är maskulin och feminin energi? Hur fungerar de? Del 2. Om hur våra obalanser uppstårDel 3. Om det maskulina överskottet och utbrändhetDel 4. Om att börja lyssna till kroppen – det femininas röst Del 5. Om att hedra det feminina inom var och en Del […]