Att lära med hjärtat

Introduktion

Kort om boken

I min bok “Att lära med Hjärtat” visar jag på en möjlig väg mot ett mer självmedvetet och medmänskligt samhälle, där den framtid vi önskar skapa för våra barn ligger närmre än vi hittills vågat tro. Inom var och en av oss. Genom att vi som vuxna tar ökat ansvar för våra egna känslor och behov gör vi det samtidigt möjligt för oss att se och förstå våra barns känslor och behov.

Boken ATT LÄRA MED HJÄRTAT för oss närmare svaren på hur vi kan bidra till att våra barn:

Får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov, förutsättningar, talanger och förmågor, oavsett vilka dessa är.

Får möjlighet att behålla och utveckla sitt självledarskap, sin inre ledning, motivation och drivkraft.

Får möjlighet att utvecklas till trygga, självmedvetna individer med insikt om såväl sitt eget som andras värde.

Får möjlighet att behålla och utveckla sitt fria, kreativa tänkande.

Inledning

Med förord av Lou Rossling

Lou är en av Sveriges mest anlitade föreläsare och en mycket omtyckt pedagog som inte lämnar någon oberörd!

“I Sannas varma bok får vi flera verktyg, de vi så väl behöver nu i denna övergångstid i historien, där hjärta och hjärna får alltmer likvärdigt utrymme i vår utveckling som människor. Vid dessa övergångar är det alltid skönt att hålla någon i handen och denna bok är en sådan hjälpande hand med både vetenskapliga/teoretiska och konkreta/praktiska råd och möjligheter för att våga förändringens promenad mot den barnavärld vi alla skulle önska oss, inte minst när vi själva var små.

Om jag skulle rubricera boken du håller i din hand så skulle jag kalla den för “Vishetens bok”. Att lotsa nästa generation är en gudagåva, en möjlighet att omskapa den värld vi vill leva i. Och förändringen börjar med oss själva.”

Att Lära Med Hjärtat - Omslag

Recension

Sagt om boken

”Konsekvenserna av boken är oöverblickbara. I som till dessa sidor inträder, låten det förgångna fara! Den som läst endast några sidor har redan förändrats och kan aldrig bli densamme igen. Påverkansfaktorn och uppfordransgraden i boken är mycket hög – lyckligtvis. Detta inger stort hopp för alla som söker förklaringar, lösningar och svar.

”Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett” vänder sig enligt min bedömning inte endast till föräldrar och pedagoger. Fastmer berör den oss alla med sina otaliga facetter. Jag har därför fog för att påstå att den kommer att bidra till konstruktiva lösningar, utveckling och samhällsdebatten under mycket lång tid!”

– Marina Bortas – Leg. Psykolog och f d Skolpsykolog