Att bli fri…

Så länge vi på ett undermedvetet plan styrs av vårt sårade barns präglingar är vi inte fria. Men det är tack och lov aldrig för sent att få en lycklig barndom...

Vi har alla ett mer eller mindre sårat barn inom oss. Ett barn som tolkade världen och skapade sin egen uppfattning om sig själv utifrån omgivningens speglingar. Ett barn som i högre eller mindre grad fick uppfattningen att kärlek var någonting som behövde förtjänas – utifrån. Ett barn som blev separerat ifrån sig själv och sanningen om sig själv. Att vi har oändlig tillgång till kärlek, eftersom vi ÄR kärlek. 

Så länge vi omedvetet lever kvar i den bild av världen som vårt skrämda och sårade barn skapade så fortsätter vi att uppfatta världen genom vårt sårade barns filter och vi upprepar gång på gång mönster i våra liv som bekräftar det sårade barnets världsbild.

Men det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Ur vårt mer medvetna vuxna jag kan vi välja en ny förståelse för de upplevelser som en gång fick vårt lilla barn att känna oss oälskade och otrygga. Vi kan välja att bli till våra egna kärleksfulla föräldrar och ta vårt lilla barn i famnen.

Då var då.
Nu är nu.

Det som en gång skrämde är inte längre verkligt. Det som en gång saknades har vi nu möjlighet att ge till oss själva. Den vuxna trygga famn som vi en gång hade behövt vila i för stöd och tröst finns nu här hos oss, för vi är nu själva den famnen…

Varmt välkommen att lyssna till min dikt...

Jag är FRI...

Jag har betraktat världen
genom mitt sårade barns ögon
och den värld jag såg var full av svek
av grymhet och förtvivlan

Jag har lyssnat till världen
genom mitt sårade barns öron
och den värld jag hörde var full av förtal
av anklagelser och fördömanden

Jag har känt in världen
genom mitt sårade barns hjärta
och den värld jag kände var full av tomhet
av avvisanden, ensamhet, kamp och sorg

Jag har levt i rädsla för att alltid sakna
det jag trodde mig ha förlorat
Jag har hållit mig själv fången
i ett fängelse som aldrig fanns

Nu öppnar sig världen
och ur mitt vuxna jags ödmjuka hjärta
förmår jag se den kärlek som alltid funnits där för mig,
höra den sanning som aldrig gick mig förlorad
och känna den trygghet som alltid var min
Jag är fri…

© Sanna Nova Emilia

Här kan du läsa mer om hur separationen ifrån oss själva går ditt och hur vi kan göra för att återvända hem till oss själva igen. 

För dig som önskar stöd på din resa. Här kan du läsa mer om Mina konsultationer och mitt 3 månaders webbcoachprogram!

Sanna Nova Emilia

Sanna Nova Emilia

Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost