Hur balanserar vi vår maskulina och feminina energi? (Del 1 av 6)

Den maskulina och feminina energin är någonting som finns inom oss alla oavsett kön. När dessa energier är i balans så fungerar vi optimalt som människor. Men de flesta av oss lever med obalanser.
Stenar

Innehållsförteckning

I ett tidigare inlägg lyfte jag fram behovet av att balansera den maskulina och feminina energin inom var och en av oss. Dels för att fungera optimalt som individer, men även för att fungera optimalt i våra relationer och som värld i stort. 

Många hörde av sig till mig med den mycket bra följdfrågan:

– Hur gör vi då? Hur gör vi för att balansera energierna? 

När jag började skriva på ett svar så insåg jag snart att jag var på väg att skriva en hel bok. Det är en högst omfattande fråga även om det i slutändan är väldigt enkelt när vi förstår principerna. Jag beslutade mig därför för att dela mina tankar, erfarenheter och upplevelser kring detta i en serie av 6 inlägg, varav detta blir det första.

Del 1: Vad är vår maskulina och feminina energi? Hur fungerar de?

𝗗𝗲𝗻 𝗳𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻 (element: jord och vatten) representeras av varandet. Av känslans eller hjärtats intelligens. Intuitionen. Vi kan även kalla det för ”kroppens intelligens” eftersom våra känslor förmedlas via kroppen. Om vi föreställer oss den feminina energin som en rörelse igenom våra kroppar så rör den sig nerifrån och upp i en moturs spiralrörelse. Den feminina energin är drömmaren. Den vårdande och omhändertagande. Modern. Famnen. Den villkorslösa.

𝗗𝗲𝗻 𝗺𝗮𝘀𝗸𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻 (element: eld och luft) representeras av görandet. Av det praktiska görandet och genomförandet, samt av organisering, struktur, planering. Tankens intelligens. Den matematiska, logiska, intelligensen. Om vi föreställer oss den maskulina energin som en rörelse igenom våra kroppar så rör den sig uppifrån och ner i en medurs spiralrörelse. Den maskulina energin är verkställaren. Den aktiva och framåtdrivande. Fadern. Den uppfordrande.

Balans vs. obalans

När det råder balans mellan dessa energier (i oss själva, i våra relationer och i världen – vilket egentligen är samma sak) så skapas ett kreativt flöde i total balans mellan hjärta och hjärna. Mellan förnuft och känsla. Vi hamnar i det vi kallar för en positiv spiral. I det vi upplever som ”flödet”. I en kosmisk dans som vi alla älskar att dansa.

När det råder obalans mellan energierna – överskott eller underskott av den ena eller andra – så hamnar vi i en destruktiv och nedbrytande spiral. Vi blir sjuka, överviktiga, förslappade, deprimerade, förgiftade (både fysiskt, hormonellt och känslomässigt). Våra liv blir fyllda av kamp, drama, stress, motstånd och oförverkligade drömmar. Vi hamnar ur flow.

Feminint underskott

När den feminina energin inte får utrymme att vara i sitt varande så kan det inte ske någon utveckling eftersom den feminina energin är den som drömmer de nya drömmarna som den maskulina energin verkställer. Vi upplever då att vi nöter på tomgång och inte kommer någonstans.

När den feminina energin inte får tillräckligt med utrymme upphör utvecklingen. Inget nytt liv föds och inget nytt föds i livet. Vi upprepar bara samma gamla mönster om och om igen. Den maskulina energin har inte fått några nya instruktioner att verkställa och den maskulina energin börjar även bli väldigt trött av att gå på högvarv hela tiden.

När vi under en längre tid har överskott av maskulin energi så bränner vi ut oss. Vi drabbas av utmattningssymptom så att kroppen/den feminina energin ska ges utrymme att balanseras upp igen.

Feminint överskott

När det är obalans med feminint överskott så fastnar kreativiteten vid drömmar och fantasier och man kommer inte loss. Vi får inte arslet ur vagnen. Vi kan veta en massa saker om vad vi borde göra och ha en massa längtan och vilja, men det känns som att energin har fastnat. Energin blir seg och vi blir omotiverade. Vi saknar den maskulina verkställaren. Den som bara gör. Den som får saker att hända utan att känna efter så mycket hela tiden. Den som inte väntar på rätta tillfället utan som istället skapar det. 

En komisk dans snarare än en kosmisk

Just nu upplever jag att många av oss kastas fram och tillbaka mellan dessa ytterligheter. Mellan att göra alldeles för mycket alldeles för fort och mellan att göra ingenting alls alldeles för länge.

Det blir en riktigt skumpig och ryckig dans. Full gas. Tvärnit. Full gas. Tvärnit. När den maskulina energin till slut har bränt ut sig så blir det överskott av feminin energi. Det är fullt nödvändigt att vila och vårda sig själv då utan att forcera fram något görande. Energierna har helt enkelt slutat att samarbeta. Det är som två kugghjul som har hoppat ur spår. Men kroppen är intelligent så när vi lyssnar på dess behov och ger den tid, omsorg och kärlek så kommer balansen att återupprätta sig.

Läs mer i följande avsnitt

Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost