Hur balanserar vi vår maskulina och feminina energi? (Del 3 av 6)

Hur hänger utbrändhet och överskott av maskulin energi ihop? Vad kan vi göra åt saken? I den här artikeln tar vi upp vikten av balans mellan varande och görande.
Ensamt Träd

Innehållsförteckning

Så fort jag sätter mig för att skriva så är det som att vrida på en kran. Det gudomligt feminina och det gudomligt maskulina tycks ha så otroligt mycket att förmedla att jag omöjligt kan få med allt i den här bloggserien,  Jag ska hur som helst göra mitt allra bästa för att göra en förståelig sammanfattning av allt som flödar till mig just nu.

Vi har tidigare talat om:

Del 1: Vad är maskulin och feminin energi? Hur fungerar de?
Del 2: Om hur våra obalanser uppstår (och om Coronans budskap). 

Del 3 av 6: Om maskulint överskott och utbrändhet

Som vi nämnde i tidigare avsnitt så lever de flesta av oss – kvinnor som män – med ett maskulint överskott. Detta till följd av att vi lever i en värld som har fastnat i överlevnads-mood (fight or flight-mood). När vi levt med maskulint överskott en längre tid så slår den energin ut vårt system, vi blir sjuka och utbrända. Detta kan vi se både på individnivå och rent kollektivt där vi befinner oss som värld just nu. Våra fysiska kroppar är en förlängning av moder jords energi. ”Vi är av jorden kommen.” Och vår moder jord är också utbränd just nu. Det hon upplever, upplever vi – och vice versa.

Våra kroppar fungerar som ett språkrör för den feminina energin och våra själars intelligens. När vi inte lyssnar till våra kroppar så lyssnar vi inte till den feminina energin, dess vilja, längtan och behov. Vi tappar kontakt med vårt högre medvetande, vårt högre jag, vår själ. När vi kör över våra kroppars signaler och behov och i större utsträckning lyssnar till vad vår tanke säger att vi måste, borde göra osv. så skapas så småningom obalanser av maskulint överskott.

Under kortare perioder så är det inte skadligt att uppleva obalanser, det är en naturlig och ibland nödvändig del av livet. Ibland behövs en större dos av maskulin energi (eld och luft) och ibland en större dos av feminin (jord och vatten). Problem uppstår när vi fastnar i ett statiskt förhållande med överskott av den ena och underskott av den andra. Obalanserna gör att varken de feminina eller maskulina egenskaperna kan fungera optimalt. De förvrängs.

kvinna solnedgång

Livet vill balans

Men livet strävar alltid efter balans och livet vill att du ska leva som den största möjliga versionen av dig själv, fullt uttryckt. Om vi som mänsklighet hade fått råda med vår begränsade intelligens så hade vi utrotat oss själva för länge sedan, men livets intelligens visar oss vägen.

När vi under en längre tid har ignorerat den feminina energins signaler så blir våra kroppar mer mottagliga för sjukdomar. Detta för att vi behöver stanna upp, vila och låta den feminina energin balanseras upp igen. Efter att ha levt med en längre tids överskott av maskulin energi upplever vi utmattning. Om vi då inte lyssnar till kroppens signaler och väljer att balansera upp energierna så drabbas vi till slut den värre graden av utmattning – dvs. utbrändhet.

Vid utmattning och utbrändhet försätts vi i ett tillstånd med nödvändigt överskott av feminin energi, så att vi kan börja balansera våra nivåer igen.

Feminint överskott och avtändning

Den feminina energin består som bekant av varandet och kännandet till skillnad från den maskulina energins görande, tänkande, planerande och strukturerande. När den feminina energin är i balans med den maskulina så flödar kreativiteten och görandet utan att vara framtvingat eller forcerat. Vi befinner oss då i en flödande dans där rörelsen sker helt utan ansträngning, som ett porlande rinnande vatten.

Vid ett överskott på feminin energi upplever vi tröghet och utmattning. Både mentalt och fysiskt. Vi upplever förlamande trötthet. Hjärndimma. Svårighet att fokusera och tänka klart. Vi tappar minnet och vi tappar vår förmåga att organisera och strukturera våra liv.

Ångesten som många upplever i samband med utbrändhet är till stor del en kemisk avtändning på stresshormonet kortisol. Kroppen har levt i överlevnadsstress under så lång tid att den blivit beroende av kortisol. När den då blir utmattad och inte är förmögen att förse sig själv med kortisol så uppstår istället en mental/känslomässig stress i form av ångest. En sorts dödsryckning där kroppen fortfarande försöker att få sin kortisolfix genom att skapa inre stress.

Under den här perioden så krävs det överskott av feminin energi, för att hindra oss ifrån att fortsätta göda den maskulina energin. Vi känner oss utmattade ända tills vi balanserat upp nivåerna och ända tills vi verkligen förstår vikten av att fortsättningsvis respektera våra kroppar och vår kropps signaler. Ända tills vi slutar att köra över våra kroppar med vår tanke och vilja.

Traumatiserad maskulin energi

När vi har bränt ut den maskulina energin så är det fullt nödvändigt att vila och vårda sig själv utan att forcera något “görande”. Energierna har för en tid slutat att samarbeta. Det är som två kugghjul som har hoppat ur spår. Men kroppen är intelligent så när vi lyssnar på dess behov och ger den tid, omsorg och kärlek så kommer balansen att återupprätta sig.

Efter en utbrändhet så kan den maskulina energin ha blivit en aning traumatiserad. Den maskulina energin kan känna sig rädd att börja ta tag i saker och ting igen för att den vet att den har lätt att ta över showen och dra iväg. Den maskulina energin kan helt enkelt känna sig en smula rädd att hoppa upp på hästen igen för att han är rädd att få dra hela lasset själv. Samtidigt så klarar vi inte heller av att fortsätta leva med feminint överskott. I det feminina överskottet så får vi förvisso bara vara och vi känner kanske inte ens någon direkt längtan efter något annat, men så småningom så stagnerar livet och utvecklingen och våra själar längtar trots allt efter att få dansa. Vår inre man (vårt gudomligt maskulina) och vår inre kvinna (vårt gudomligt feminina) längtar efter att få dansa tillsammans!

För att få igång dansen mellan energierna igen så kan vi behöva putta lite på den maskulina energin och med viss ansträngning aktivera oss själva igen. Det är då samtidigt av största vikt att vi fortsätter att vara extremt lyhörda för vår kropps signaler och behov. Lyhörda för den feminina energins röst som kommunicerar genom våra kroppar. Men för att höra våra kroppars signaler behöver vi då också ta bort sådant som stör vår kropps kommunikation med oss.

Mer om detta i kommande avsnitt:

Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost