Hur balanserar vi vår maskulina och feminina energi? (Del 4 av 6)

Kroppen är själens tempel - Moder guds tempel. I den här artikeln tar vi upp vikten av att lyssna till våra kroppar för att höra våra själar och vad som eventuellt kan hindra kommunikationen.
Vattendroppe

Innehållsförteckning

Tidigare delar:

Del 4: Om att börja lyssna till kroppen - Det femininas röst

När vi har fastnat i ett överskott med maskulin energi så har vi fastnat i överlevandsenergin. I ett fight or flight-mood med ett högt stresspåslag som får oss att insjukna i allvar och bränna ut oss själva. Den maskulina energin behövs för att skydda oss och värna om vår överlevnad. För att kunna tänka bakåt och lära oss av erfarenheter och för att planera, strukturera framåt. Men när vi fastnar i övelevnads-mood så förträngs den feminina energin inom oss – som innebär att även leva, leka och njuta – Här och Nu. Att njuta av det vi är och av det vi har skapat. Utan balans mellan energierna så känns livet meningslöst och som en evig kamp. Vi blir deprimerade och sjuka.

När vi inte lyssnar på våra kroppar (moder jords energi inom oss), vilka fungerar som språkrör för den feminina rösten och energin, så tvingas våra kroppar till slut att sluta fungera för att vi ska stanna upp i varandet och balansera upp vår feminina energi. Ett sätt att leva i mer balans är att lyssna mer till våra kroppar, men för att höra våra kroppars signaler behöver vi ta bort sådant som stör vår kropps kommunikation med oss.

Orsaker till bristande kommunikation

Vad är det då som gör det svårt för oss att lyssna till vår kropps signaler? En av de största anledningarna är att vi aldrig har fått lära oss att det är viktigt. De flesta av oss har tidigt fått lära oss att köra över vår kropps signaler. Vi får inte lära oss att lyssna, tolka och respektera vår kropps behov. Men kroppen är sannerligen själens tempel – Moder guds tempel – så när vi inte skapar förutsättningar för oss att lyssna till våra kroppar så kan vi inte heller höra våra själar eller stå i kontakt med vårt högre medvetande.

Följande punkter tar upp några av de saker som gör det svårt för oss att höra och tolka vår kropps signaler… 

1. Känslostyrt ätande och energisänkande matkonsumtion

Vi har lärt oss att äta helt felaktigt och mycket mer föda än vad vi egentligen behöver. De som har erfarenhet av att fasta regelbundet har alla upplevt att de hungerkänslor som vi vanligtvis tolkar som hunger till största del är falska hungersignaler, samt att vi får mer energi av att äta mindre och mer sällan.

När kroppen ständigt är upptagen av att hantera nedbrytning och sortering av föda så hör vi inte dess övriga signaler lika tydligt, i form av t ex känslor och intuition. I västvärlden äter vi till största del för att döva våra känslor. Känslor som kan uppfattas som hunger men som egentligen har andra budskap till oss (tex oro, ångest, stress mm). Vi äter också till stor del för att döva den abstinens som orsakas av felaktig matkonsumtion (blodsockerfluktuerande föda).

Berg solnedgång

2. Stress och brist på återhämtning

I västvärlden har vi till stor del organiserat sönder våra liv så att vila och återhämtning enbart ska ske vid vissa tidpunkter på dygnet, inte när kroppen själv behöver det. Stress (fysisk som psykisk) försätter kroppen i ett fight-or-flight mood och pumpar ut hormoner i våra kroppar som dämpar känslor av tex utmattning och hunger så att vi kan ignorera de behoven. Stress är en funktion som är jättebra för vår överlevnad, men när den har gått i spinn så tar den istället död på oss. Det är jättebra att vi inte känner oss trötta när vi blir jagade av en björn men att leva i ett konstant stresspåslag bränner sönder våra nervsystem.

3. Kemiska och beroendeframkallande preparat

På samma sätt som att föda dämpar kroppens signaler till oss så använder vi även olika preparat som påverkar kroppens signalsystem. Alkohol, nikotin, koffein/centralstimulerande, socker, beroendeframkallande kemikalier och mediciner gör att signalsystemet blockeras och vi tappar kontakt med vår kropp och med våra känslor. Dvs med vårt signalsystem, med vår feminina energi, moderns röst, vår intuition. Det här medför att vi kan fortsätta att begå våld på oss själva och göra saker som är skadliga för oss eftersom vi inte längre hör vad kroppen säger till oss. Vi utsätter kroppen för ännu mer stress och förstärker den maskulina energin ytterligare eftersom kroppen hamnar i ett överlevnads-mood.

Flyga drake solnedgång

4. Bristande självkärlek och självrespekt

När vi brister i självkärlek och självrespekt så lyssnar vi inte på våra kroppar eller på våra egna önskemål och behov eftersom vi lever i tron att vi inte har något värde. Bristande självkärlek och självrespekt försätter oss om och om igen i stressfyllda situationer där vi kliver över våra egna gränser, inte säger nej och utplånar oss själva.

Bristande självkärlek yttrar sig i att vi inte respekterar och hedrar våra kroppar, att vi inte vårdar dem och inte älskar dem utan istället tycker att de borde se ut och vara något annat. När vi inte hedrar våra kroppar så hedrar vi inte modern, det feminina. Bristande självkärlek yttrar sig även i självkritik och fördömande tankar, vilket också skapar stress i våra kroppar. Våra kroppar kan inte skilja på stress skapad av en verklig situation eller på stress skapad av en tanke.

5. Flyktbeteenden

Så länge vi tillämpar någon form av flyktbeteenden eller beroenden som hindrar oss ifrån att lyssna till våra känslor – dvs som hindrar oss från att lyssna till våra kroppars signaler och våra grundläggande behov – så underminerar vi den feminina energin. Våra flyktbeteenden består av allt vi gör för att inte behöva känna våra känslor och därmed inte behöva lyssna till vår kropp – vår själs språkrör. Överkonsumtion (av både mat och prylar), kemiska beroenden och all form av missbruksbeteenden (spelberoende, arbetsnarkomani, sexmissbruk, kroppshets, medberoende mm.) som i det yttersta är flyktbeteenden.

frihet duvor

Vad kan vi göra för att balansera?

Givetvis så behöver vi då minimera ovanstående beteenden och vanor för att göra det möjligt för oss att lyssna till vår kropps signaler. Vi behöver minimera överdriven och felaktig matkonsumtion, minimera stress, skapa bättre balans mellan aktivitet och återhämtning, minimera vår användning av kemiska och beroendeframkallande preparat som stör vår kropps kemi, minimera vår kroppshets och våra flyktbeteenden samt växa i vår självkärlek i vår självrespekt.

Vi behöver välja att ”hedra vår moder”. Dvs att hedra det feminina i oss själva genom att hedra våra kroppar. Genom att sluta förgifta oss själva med både föda, kemikalier och giftiga tankar och känslor. Genom att sluta förorena hennes skogar och hav i oss själva.

När vi ger vår kropp den kärleksfulla omsorg den behöver så hedrar vi vår moder. När vi hedrar vår moder så börjar hon att sjunga igen. Då börjar hennes livslust att röra sig inom oss på nytt. När vi hedrar vår moder så reser hon sig igen, för att ge av sin gränslösa kärlek till oss. När vi hedrar vår moder – våra kroppar – så börjar hon åter att leva och dansa…

Läs mer i följande delar:

I nästa avsnitt kan du läsa mer om hur du aktivt kan stärka kontakten och hedra din inre kvinna:

Del 5: Om att hedra det feminina inom var och en.
Del 6. Hur vi aktiverar vår Merkaba – Ljuskropp

Picture of Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost