Hur balanserar vi vår maskulina och feminina energi? (Del 2 av 6)

Innehållsförteckning

Nya perspektiv

När jag satte mig idag för att skriva på nästa del av min bloggserie i 6 delar – Om hur vi balanserar vår maskulina och feminina energi – så började orden bara att flöda ur mig igen. Som jag nämnde här om dagen så upplever jag detta fenomen allt oftare nu för tiden. Att jag plötsligt har tillgång till ny information i mitt medvetande, som jag inte vet var den kommer ifrån. Perspektiv som jag inte har resonerat mig fram till utan som bara finns där. Jag tar nu mod till mig att förmedla exakt vad som kom till mig idag, så får du som läser detta göra vad du vill med det. Du ska alltid lyssna på din egen kropps signaler om vad som känns sant för dig och aldrig ta en annan människas sanning för given sanning.

Del 2 av 6 - Om hur våra obalanser uppstår

Vi föddes alla till en värld med en obalans av maskulint överskott. Där görandet (prestationen) har haft högre prioritet än varandet (återhämtningen). Där tanken haft högre status än känslan. En värld där maskineriet på ett sätt går på högvarv och där det nu börjat lukta riktigt jäkla bränt. Det är ungefär som att födas in i en obalans där utandningen har högre prioritet än inandningen. Det är klart att vi blir lite svimfärdiga till slut. 

Jorden i en hand

Den maskulina överlevnadsenergin

Den maskulina energin kan på många sätt betraktas som överlevnadsenergin. När människor lever i överlevnadsnöd så är det lätt att den maskulina energin tar överhanden. När vi fastnar i ett överlevnads-mood, vilket vi till stor del har gjort som mänsklighet, så får den feminina levnadsenergin inte lika mycket utrymme. Levnadsenergin, som även innebär att vi ger oss själva utrymme att njuta av det vi har skapat, samt att skapa bara för skapandet skull, utan prestation och utan mål. Där vi ges utrymme till att bara leka med livet! Skapa konst. Dansa. Måla. Sjunga. Tälja barkbåtar. Plocka smultron och trä upp dem på strån.

Det maskulina överskottet ger oss en känsla av att livet bara har blivit till ett enda stort allvar av borden och måsten. Livet börjar då kännas meningslöst och tomt. Vi blir deprimerade och sjuka. Vi inser att vi har hamnat i ett tillstånd där vi överlever för att överleva istället för att leva för att leva.

Det feminina kallar oss

De flesta av oss har börjat våra liv med ett maskulint överskott. När vi har levt med maskulint överskott under en längre tid så bränner vi ut vårt system. Som ni läste i tidigare avsnitt så förmedlar sig den feminina energin och rösten genom våra kroppar. Genom vår intuition och våra känslor. Kroppen fungerar som vår själs språkrör, så när vi inte lyssnar på kroppen lyssnar vi inte på själen.

När vi kör över våra kroppars behov och välmående så tvingas kroppen att stänga ner sina funktioner för att få oss att stanna upp och lyssna. Vi drabbas av utmattning. Det är den feminina energin som kallar oss att lyssna. När vi inte lyssnar till kroppens signaler så blir den nödgad att påkalla vår uppmärksamhet genom att bli sjuk. Det är samma sak som vi ser nu med vår moder jord. Vi har inte lyssnat till den kropp som föder oss. Vi har förgiftat henne på olika sätt och inte lyssnat till hennes behov av återhämtning. Vi har inte lyssnat till den kropp som ger oss näring och liv (vår moder) och hon tvingar oss nu att stanna upp genom att vi drabbas av ett virus.

Corona och det maskulina överskottet

Virus finns hela tiden i och omkring oss. Anledningen till att vi blir mottagliga för det och att det tar fäste i oss är för att vi har obalanser i våra kroppar. När vi lever med maskulint överskott så produceras en mängd stresshormon som skapar obalanser som gör oss mer mottagliga för angrepp av bakterier, svamp, virus osv. Obalanserna skapar blockeringar för livsenergins flöde i våra kroppar. Allt som bidrar till stress – fysiskt, emotionellt eller mentalt – förstärker den maskulina energin.

Våra olika obalanser skulle även kunna förklara varför vi drabbas olika hårt av coronan. En person med mycket maskulint överskott är troligtvis mer mottaglig. Det skulle även förklara varför fler män drabbas hårdare av coronan än kvinnor. Även om kvinnor också kan ha ett maskulint överskott så har män av naturliga orsaker (biologiskt och kulturellt betingat) oftast ett överskott av maskulin energi. Det skulle även förklara varför barn och unga människor inte påverkas lika mycket av coronan. De har inte lika stora obalanser i sina kroppar ännu. Dels så har deras kroppar ännu inte förgiftats och stressats lika mycket av kemikalier men heller inte av den överlevnadstress som är starkt förknippad med ett överskott av maskulin energi.

Coronans budskap

Corona kommer med budskapet till oss om att balansera vår maskulina och feminina energi. Corona – jordens motsvarighet till utbrändhet – kommer som en följdeffekt av att vi som värld och som individer har levt med maskulin övervikt alldeles för länge. Som jag nämnde tidigare: Allt som bidrar till stress bidrar till den maskulina övervikten.

När vi tittar ut i världen så blir det lätt att se den maskulina övervikten. Vi försöker i vissa avseenden att planera och strukturera ihjäl oss. Forcera ihjäl oss. Tvinga och hota ihjäl oss. Missbruka vår makt. Begå våld på oss själva och varandra. När saker och ting inte fungerar så tror vi att lösningen är att planera och strukturera ännu mer trots att lösningen i många avseenden är precis tvärt om. Att släppa taget. Att vila. Att luta oss tillbaka för att ge luft åt ny inspiration, nya tankar, nya idéer, nya förhållningssätt och nya perspektiv att få flöda fram ur den feminina mer tillitsfulla energin.

Den maskulina energin litar bara till sig själv. ”Om något ska bli gjort så behöver jag se till att göra det själv.” Den feminina energin är mer i kontakt med tilliten till den universella intelligensen. Hon vågar luta sig tillbaka och ha tillit till att livet vet vägen. Till att hon inte behöver styra eller tänka ut livet. När vi försöker forcera livet så kör vi över den feminina energin och känslans intelligens. Våra själars intelligens.

Ett sätt att leva i mer balans är därför att lyssna mer till våra kroppar, men för att höra våra kroppars signaler behöver vi också ta bort sådant som stör vår kropps kommunikation med oss. Mer om hur vi göra detta kommer i fjärde delen. I nästa avsnitt så ska vi ta upp kopplingen mellan det maskulina överskottet och utbrändhet.

Mer om detta i följande avsnitt:

Tidigare delar:

Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost