Om balansen mellan feminint och maskulint

Vad innebär det att ha balans mellan vår feminina och maskulina energi? Hur påverkar det våra relationer när vi inte tar ansvar för vår egen balans?

Innehållsförteckning

Igår tidigt på morgonen så skrev jag till en vän. Samtidigt som jag skrev så insåg jag att jag plötsligt hade tillgång till ny information i mitt medvetande, angående sammansmältningen mellan det maskulina och feminina. Jag upplever detta fenomen ganska ofta nu för tiden. Att jag plötsligt bara vet saker som jag inte har vetat innan. Att jag ser samband på ett helt nytt sätt utan att ha tänkt ut dem.

Sammansmältning

Jag såg bilden av en DNA-sträng framför mig som var delad på längden i sina två strängar som skulle gå samman. Den ena strängen föreställde den maskulina (fadern/yang) och den andra strängen föreställde den feminina (modern/yin).

Jag förstod att för att en sammansmältning ska kunna ske (tex mellan två människor i en relation eller mellan världar, dimensioner, tidslinjer etc) krävs total balans mellan det maskulina och feminina inom var och en av de två som ska smälta samman.

Om vi tar exemplet med en kärleksrelation så krävs det att båda parterna har balanserat sin maskulina och feminina energi 50/50 för att ett sant möte ska kunna ske och för att de ska fungera optimalt tillsammans. Utmaningen uppstår just i mötet med andra och i synnerhet när två ska bli ett. Vi kan själva leva med en obalans utan att vi känner så mycket av den, men vi bidrar då ändå till obalans i det kollektiva. Tillsammans kan vi hjälpas åt att spegla varandras obalanser.

Överskott och underskott

Min erfarenhet är att maskulint överskott till slut gör mig sjuk. Jag får värk i kroppen, huvudet mm och upplever utmattningssymptom/utbrändhet. Energin drar på för hårt och bränns till slut ut. När det är obalans med feminint överskott så fastnar kreativiteten vid drömmar och fantasier och man kommer inte loss. Vi får inte arslet ur vagnen. Vi kan veta en massa saker om vad vi borde göra och ha en massa längtan och vilja, men det känns som att energin har fastnat. Energin blir seg och vi blir omotiverade. Det finns givetvis många fler yttringar av obalanserna men detta sammanfattar min upplevelse. 

I båda fallen så stagnerar energin till slut. För att energierna ska kunna dansa med varandra i DNA-spiralen krävs balans 50/50. När balansen inte finns utsätts “DNA-strängen” för slitage och blir sjuk. Det är som att dansa med ett ben med jättemycket muskler och det andra med inga muskler alls. Det blir ojämn vikt och därför blir det slitage. Vi haltar oss fram eller snurrar runt i cirkel som om vi stod på gasen och bromsen samtidigt.

tändstickor

Fusk-matcha

I en kärleksrelation så kan vi försöka fuska oss till ett möte. Om båda har matchande obalanser så kan vi fusk-matcha våra strängar och ändå försöka dansa lite grann. .

Dvs. om jag har 70/30 (maskulint/feminint) och min partner har 30/70, så kan vi fusk-matcha ihop oss och vi kan uppleva att vi dansar hyfsat bra tillsammans. Men obalanserna hinner alltid ikapp förr eller senare. Den ena kommer att nötas ut mer och stagnation kommer att uppstå. Båda måste vara drivande i dansen för att det ska bli balans, annars blir det övervikt åt det ena eller andra hållet. Dansen kommer till slut att avta tills vi mest bara står och stampar.

Vi försöker då luta oss på varandra och vill gärna att den andre ska leda, driva och dra. Vi vill att den andre ska ge så att vi kan få, eftersom vi upplever att vi själva saknar energi. Men båda behöver driva dansen framåt. Båda behöver vara  både givare och mottagare.  Båda behöver vara både den som leder och blir ledd, för att relationen ska flöda och inte stagnera. Det behöver vara balans i dansen.

Balansen i dansen

Som det så vackert heter “You are not stuck in traffic. You are traffic.”
Ju mer vi försöker luta oss på varandra desto sämre går det att dansa. Enda sättet och enda vägen att upprätta balans i en relation är att var och en balanserar sin egen maskulina och feminina energi igen – 50/50. Det är i den balansen som vi kan flöda tillsammans. Det också i den balansen som vi kan smälta samman och skapa en helt ny värld. När vårt eget inre maskulina och feminina är i balans så kan vi leva vår fulla potential, både som individer och som partners. Men balansen i den kosmiska dansen är upp till var och en av oss.

Mer läsning i ämnet...

Picture of Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost