Sannas lilla känsloskola – Om rädslor

Hur fungerar egentligen rädslor? Vad händer i min kropp när jag går in i rädsla? Hur påverkar det andra och hur stillar jag mina rädslor? Varmt välkommen till Sannas lilla känsloskola - Om rädslor.
dimma skog
Innehållsförteckning

Rädsla är rädsla

I den här artikeln så tänkte jag att vi skulle prata lite om hur rädslor fungerar och även hur vi kan göra för att stilla våra rädslor. Jag har själv levt med fruktansvärda rädslor sedan min dotter dog år 2005. Jag har därför blivit tvungen att bli en mästarinna på att hantera dem och delar gärna med mig av vad jag har kommit fram till.   

Oavsett om vi är rädda för spindlar, rädda för döden, rädda för sjukdomar, för vaccinering eller för konspirationer så är och förblir rädsla alltid rädsla. Det kan inte bli någonting annat. Rädslor har en specifik vibration, precis som att alla känslor har sin egen unika vibration.

Många gånger är vi inte ens medvetna som att vi styrs av våra rädslor eller hur våra rädslor påverkar andra runt omkring oss. Jag tänkte därför att jag här ska gå igenom lite hur rädslor fungerar, samt ge lite tips och råd på hur du kan stilla dina rädslor och ta ansvar för dem istället för att sprida dem vidare till andra. 

hjärta intuition

Våra rädslor skyddar och begränsar

Det sägs att människan bara föds med två grundrädslor. Rädslan att falla och rädslan för höga ljud. Men ett barn har också ganska tidigt en uppfattning om att hon är beroende av sin omgivning för sin överlevnad. Rädslan att inte duga, att inte vara älskad och oron att bli bortstött och övergiven är därför djupt rotad i vår mänskliga natur. Vi behöver gemenskapen för att överleva. Övriga rädslor utöver de två grundrädslorna betraktas som inlärda rädslor. Våra rädslor är till för att skydda oss ifrån upplevelsen av smärta och lidande. Såväl fysiskt som emotionellt. Och givetvis så är de även till för att hålla oss vid liv.

Våra inlärda rädslor kan dock utvecklas till att bli oerhört begränsande för oss själva och våra liv och de kan på många sätt hindra oss ifrån att uppleva det vi drömmer om att få uppleva. Våra skydd och försvar blir istället till ett fängelse. Om vi tex har upplevt att vi blivit svikna så kanske vi väljer att undvika situationer där vi eventuellt skulle kunna uppleva samma känsla igen, men vi hindrar oss själva samtidigt ifrån att uppleva den kärlek och närhet vi innerst inne egentligen längtar efter. 

Såväl våra medvetna som omedvetna rädslor kräver oerhört mycket energi av oss och håller oss i ett konstant läge av stress. I så kallad kamp- och flyktberedskap. Detta innebär att vi befinner oss i ständig beredskap och försvar vilket kan yttra sig som ångest och oro, samt i form av spänningar och värk i kroppen.

Känslor är energi

De flesta människor som har funderat ett varv extra vet att känslor är energi/vibrationer. Det är därför vi tex säger att vi får goda eller dåliga vibbar i olika sammanhang. Det är därför sorgsen musik går långsamt och glad musik går snabbt. Det är därför ledsna människor går med krum rygg medan lyckliga människor går med bröstet riktat mot skyn. Känslor är energi. Vare sig vi vet om det eller inte.

De känslor vi befinner oss i påverkar det elektromagnetiska fältet runt omkring oss, vilket i sin tur påverkar andra människor och även bidrar till den kollektiva mängden av samma energi. Det fyller sina funktioner. Tex om ett djur på ena sidan av flocken upptäcker fara, så kan rädslan snabbt sprida sig igenom hela flocken så att alla blir observanta och undkommer faran.

Rädsla skapar mer rädsla

Problemet hos oss människor är att vi skapar faror i våra tankar som egentligen inte finns och som därmed försätter oss i rädsloenergi som är fullständigt onödig. Våra kroppar och våra elektromagnetiska fält reagerar som om faran vore verklig. Därmed påverkar vi även andra människor i vår närhet och det kollektiva med våra rädslor.

Självklart så är det helt i sin ordning att vara rädd! Det ingår i konceptet av att vara människa. Frågan är vad vi gör med våra rädslor. Om vi tar hand om dem, kramar och tröstar oss själva, eller om vi försöker göra oss av med dem genom att projicera dem. Det fungerar nämligen aldrig särskilt bra. Vi skapar då bara mer rädsloenergi att handskas med eftersom vi då även aktiverar rädslor hos andra som sen i sin tur fortsätter att aktivera vår egen rädsla.

Det kan förvisso kännas ganska skönt att inte behöva vara ensam med sin rädsla. Det kan kännas skönt istället sitta där och vara rädda tillsammans. Att tänka ut katastrofscenarion tillsammans som vi då istället tillsammans kan skydda oss emot. Det skapar en slags trygghetskänsla, att få vara rädd tillsammans med andra men i förlängningen så skapar det alltså bara mer att vara rädd för.

Hur stillar vi våra rädslor?

Våra rädslor är till för att skydda oss mot verkliga faror. Men våra kroppar och våra sinnen kan inte skilja på verklig fara eller på fara som vi hittar på i vår fantasi. När vi skapar faror som inte finns i våra tankar så utsätter vi våra kroppar för exakt samma kemiska reaktioner som om vi vore utsatta för ett verkligt hot. Våra kroppar reagerar med att gå in i fight-or-flight mood. Vilket tex höjer kortisol och adrenalinnivåer i kroppen, sänker vår förbränning och stänger ner funktioner i kroppen som inte behövs. Både kroppen och hjärnan är enbart fokuserade på överlevnad.

Det enda sättet att stilla rädslor som är skapade av våra tankar är att återvända till nutid. Tankar som väcker rädslor är alltid kopplade till antingen en dåtid som inte finns (gamla obearbetade trauman) eller till en framtid som inte heller finns (möjliga tänkbara katastrofer). Vi lever alltså i en fantasi som försätter oss i rädslor inför ett hot som inte finns mer än i vår tanke. Låter inte det ganska tokigt och onödigt?

Det absolut enda sättet att stilla rädslorna är att återföra tanken till här och nu. Så, hur gör vi det?

Ställ frågor till dig själv

Du kan bland annat återföra dig själv till den verkliga verkligheten som är här och nu genom att ställa frågor till dig själv.

 • Kan jag andas?
 • Har jag tak över huvudet?
 • Har jag mat i magen?
 • Är jag trygg precis här och nu?
 •  Mår min familj bra och är trygg?


Om svaret är JA på dessa frågor så är allting bra.

Rädslor är kopplade till framtiden

Våra rädslor är programmerade i dåtiden men kretsar alltid kring framtiden. Vi oroar oss för hur framtiden ska bli och vi människor ogillar oftast skarpt att inte ha någon kontroll. Vi försöker då att återfå känslan och illusionen av kontroll över framtiden genom att försöka förutse alla tänkbara hot och möjliga scenarion så att vi ska kunna förbereda oss inför det. Vilket givetvis är slöseri med energi eftersom vi inte vet något om framtiden och omöjligt kan förbereda oss för den. Framtiden är inte upp till oss att ha kontroll över. Vad vi däremot vet är att vi skapar vårt liv här och nu genom vårt sätt att leva och vara. Genom de känslor vi väljer här och nu så väljer vi riktning och intention för våra liv. Vi skapar det vi känner.

Vi lagrar våra obearbetade rädslor

Rädsla som vi inte tar hand om, möter eller stillar i oss själva lagras i våra kroppar. Tex om vi har varit med om traumatiska händelser som vi inte har bearbetat eller försonats med. När vi då utsätts för stress, oro eller rädslor så aktiveras all denna lagrade rädsla igen. All rädsla vi samlar på oss ackumuleras som en destruktiv energi i våra kroppar. 

Människans vanligaste metoder för att försöka hantera sina rädslor är att:

 • Fly (bedöva, stänga av).
 • Distrahera sig (hålla sig ständigt sysselsatt).
 • Projicera sin rädsla utåt (engagera andra i vår rädsla).

Men den enda vägen ut är in och rakt igenom. Vi kan inte fly våra rädslor utan att samtidigt separera oss ännu mer ifrån oss själva.  De obehagliga känslorna sitter i kroppen, som fysiska kroppsminnen, men vi kan inte befria oss ifrån dem om vi flyr kroppen. För att bli sant fria behöver vi ta kontakt med våra lagrade rädsloenergierna och för att göra det så behöver vi vara närvarande här och nu i kroppen. Det är enda sättet. Annars lever vi utanför oss själva. Annars vandrar vi vid sidan av oss själva genom hela livet. Alla försök att fly skjuter bara friheten på framtiden. 

nutid

Hur du återvänder till nutiden

Om det är svårt att få kontroll över tankarna. Vilket det är ibland. Så är det lättaste sättet att återföra tankarna till nutid att göra saker som återkopplar till vår fysiska kropp. Dvs. att jorda sig. Här följer några enkla tips.

 • Bli medveten om din kropp och hur det känns att vara i den.
 • Koncentrera dig på dina andetag och på hur det känns att andas djupt.
 • Andas, andas, andas.
 • Öva mindfulness i dina dagliga sysslor.
 • Var observant på allt upplever med dina sinnen. Vad känner du doften av? Vad smakar det du äter? Vad ser du? Vad hör du? Hur känns vinden, solen eller kläderna känns emot huden?
 • Kramas med andra och ta hjälp av beröring för att återvända till kroppen.
 • Duscha/bada varmt och kallt.
 • Sjung/ljuda och känn vibrationerna i kroppen.
 • Dansa, skaka, yoga, träna.
 • Lär dig att använda EFT (Emotional Freedom Teqnuice). En enkel metod som hjälper dig att släppa på besvärande tankar och känslor. Jag lär ut tekniken i ett separat inlägg på min hemsida.
 • Lär dig att använda T.R.E – Tension and Trauma Release excercise. En enkel övning i sju steg som hjälper kroppen att släppa på spänningar.

 

Det här var bara några tips på vad du kan göra för att bli mer närvarande i i kroppen och i nuet, för att stilla dina rädslor. Om du vill lära dig mer om hur du kan bli mer närvarande i kroppen genom att balansera din maskulina och feminina energi, läs gärna “Hur balanserar vi vår maskulina och feminina energi?” Du är också varmt välkommen att ta del av fler avsnitt av Sannas lilla känsloskola, där jag berör många fler känslor och hur vi kan hantera, skapa och omskapa dem. 

Allt gott till dig tills vi hörs igen! 

Här följer ett videoklipp för dig som istället vill lyssna till artikeln:

Mer spännande läsning...

Sanna Nova Emilia

Sanna Nova Emilia

Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost