Ett kollektivt självmord skulle gynna ekonomin

En människa i min absoluta närhet har haft det svårt under många år. Han har kanske något av de vackraste mest ömtåliga hjärtan jag någonsin mött. I själen en poet, i hjärtat en sann altruist. Han är en av de där osynliga barnen som jag talar om. Som gjorde allt för att finna en plats i […]

Kampen för överlevnad kan bli vår egen död

The Dalai Lama, when asked what surprised him most about humanity, answered: “Man. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live […]

Vad har känslor och kärlek med skolan att göra?

Jag måste få besvara den frågan med en motfråga: ”Vad har känslor och kärlek med livet att göra?” Skolan må hittills ha betraktats som en yrkesförberedande institution. En institution där människan i första hand förbereds för det yrkesverksamma livet (from 7 års ålder, för att det kändes som en lämplig ålder), där vi som samhällsmedborgare […]

Vem frågar om barnens behov?

När min son började i skolan så blev känslan så överväldigande uppenbar i mig, att ”Han är inte längre mitt barn, han är numera systemets barn.”  Jag hade känt honom i sju år och jag hade gett honom mitt allt, mina kärleksfulla omsorger, mitt stöd och min tröst, min vägledning, mina leenden och hela mitt […]