Vad är intuition?

Vad är intuition? Hur kommer det sig att vi människor ibland kan veta saker utan att egentligen veta det? Kan vi utveckla den förmågan? Hur?

Innehållsförteckning

När vi står i full kontakt med vår intuition och vågar lita på den så är det som att ha tillgång till karta och kompass i livet. Ju mer vi lyssnar till vår intuition desto starkare tycks den bli. När jag lärde mig att förstå hur min intuition fungerar blev mitt liv betydligt enklare att leva.

Intuition är ett sorts sjätte sinne hos människan och kan yttra sig både som en stark eller subtil känsla. Det är en inre vetskap om något vi inte alltid har fysiska belägg för. Vissa betraktar det som instinkt eller som en kommunikation från det undermedvetna. Intuition brukar även kallas magkänsla.

Men varför har vissa bättre intuition än andra? Hur kan jag skilja på intuition och rädsla och hur kan jag bli mer intuitiv? Här följer det jag själv har kommit fram till när det gäller vår mänskliga intuition och hur vi kan utveckla den.

intuition

Hur fungerar vår intuition?

Vad intuitionen består av är vetenskapen ännu inte enig om men att den finns är ett givet faktum. Vi vet inte hur det kommer sig att djur kan reagera på att deras ungar är i fara utan att de ens är i närheten av dem. Det enda vi vet är att känslorna styr oss mycket mer än vad vi själva förstår och att den känslomässiga påverkan som vi har på varandra i första hand är undermedveten.

Om du kommer in i ett rum där människorna i rummet precis har avslutat ett gräl så känner du det på hela stämningen. Du kan nästan ta på känslorna i luften och reagerar förmodligen med en känsla av obehag. Detta är för att känslor är energi och lämnar energispår efter sig som vi läser av med våra kroppars elektromagnetiska fält.

Du känner av energin i rummet och både din kropp och ditt sinne läser av oändligt många fler intryck än vad du själv är medveten om. Ibland är du därför inte ens medveten om varifrån din plötsliga känsla av obehag kommer.

Eftersom vi ännu inte vet helt och hållet hur våra tankar, känslor och energier fungerar så är det svårt att veta exakt hur vår intuition fungerar. Hur kan vi t ex känna på oss att någon tänker på oss? Min upplevelse är att vi bygger extra starka energiband till våra nära och kära men att vi alla på ett plan är sammankopplade i ett gemensamt energifält. Kanske är det detta energifält som kallas för medvetandet?

När vi utvecklar vår intuition så blir vi bättre och bättre på att känna när våra nära tänker på oss eftersom den personen då riktar sin egen energi, uppmärksamhet och fokus mot oss. Vi känner av den personens energi. På ett energimässigt plan finns varken tid eller rum/avstånd utan effekten blir omedelbar.

Om du är upptagen med att ha ditt fokus riktat åt annat håll så känner du inte av personen lika lätt. Intensiteten i kontakten du upplever beror också på intensiteten på personens tankar och känslor. En person som du har starka energiband till och som tänker på dig intensivt är lättare att känna av.

Om vi förstod fullt ut hur våra tankar, känslor och energier fungerar så skulle vår intuition förmodligen framstå som väldigt självklar. På samma sätt som våra övriga sinnen.

Intuition

Varför har vissa bättre intuition än andra?

Det korta svaret på den frågan är: För att vissa personer har mer kontakt med sina känslor och sin kropp än andra och är bättre på att tyda dess signaler.

Alla människor föds med intuition som en naturligt medfödd egenskap, men precis som att vissa föds med mer musikalisk begåvning än andra så kan vissa ha starkare tillgång till sin intuition.

Vår uppväxtmiljö påverkar hur vi utvecklas och hur väl vi lär oss att lita till våra känslor och vår intuition. Om vi har vuxit upp i en miljö som ger oss väldigt många dubbla budskap så kan det bli lite mer utmanande att lära sig att lita till sina egna signaler. Samma sak gäller om vi vuxit upp i en miljö som inte är emotionellt medveten och som därför inte har haft förutsättningar att lära oss lyssna till, förstå och tolka våra känslor.

Om vi har vuxit upp i en väldigt stressfylld miljö som handlat mycket om praktisk eller emotionell överlevnad så kan det också ha påverkat vår intuitiva förmåga. För att ha kontakt med vår intuition behöver vi känna kontakt med vår kropp och under stressfyllda förhållanden är vi mer benägna att stänga av vår kropps signaler eftersom vi är inställda på akut överlevnad.

När ett barn växer upp i en omgivning som signalerar många motstridiga budskap i ord, handling, tonläge, kroppsspråk och energi blir det svårt för barnet att veta hur de ska tolka intrycken de får och vilka budskap de ska lita på. Ifall de ska lita på sin egen känsla eller på någon annans ord. De ser att mamma gråter, de hör att fröken är arg, men de vuxna hävdar någonting annat.

Barnet har som val att lita på den vuxne eller att lita på sig själv och hon väljer oftast att blunda för sin egen tolkning. I samma takt som barnet lär sig att ignorera och blunda för sina signaler så förlorar det en viktig koppling till sin intuition. Men den kopplingen försvinner aldrig helt och kan därför byggas upp igen.

hjärta intuition

Intuition vs rädsla – hur vet jag vad som är vad?

Ibland kan det vara lätt att skrämma upp sig själv med tankar om att vi känner något intuitivt trots att det bara är en hjärnspratt. Majoriteten av våra rädslor är inlärda rädslor och dessa kommuniceras till oss via tanken medan intuitionen kommunicerar via kroppen och våra känslor. Ibland är vi inte helt medvetna om varifrån informationen eller känslan kommer. Har jag plockat upp och känt in en situation intuitivt eller har jag tänkt mig själv rädd?

Intuitionen värderar inte. Den konstaterar. Intuitionen ger dig mer en känsla av en mjuk förvissning om någonting, den fyller dig inte med panikkänslor eller katastroftankar.
Om du hör tankar inom dig som målar upp katastrofscenarion så kan du vara fullt medveten om att det är din rädsla som är in action och inte din intuition. Din intuition ger dig ett stilla ”Ja” eller ett stilla ”Nej”. Den skriker inte.

Hur tränar man upp sin intuition?

Ett sätt att utveckla sin intuition är att börja lyssna mer på den. Det är som i vilken relation som helst. Om någon inte lyssnar slutar vi att prata. Vad är meningen?

Intuitionen kommunicerar genom dina känslor som kommunicerar genom din kropp och din kropps energisystem. För att stå i nära kontakt med sin intuition är det därför viktigt att ha god kontakt med både sin kropp och sina känslor.

Sådant som stänger av, förvränger eller förstärker vår kropps signaler gör det svårare för oss att känna kontakt med vår intuition.

Tex:

 • Alkohol/droger/mediciner
 • Socker/koffein/nikotin
 • Överkonsumtion av föda
 • Kemikalier/gifter
 • Stress/överstimulering


Sådant som hjälper dig att bli bättre att höra kroppens signaler och din intuition är därför sådant som hjälper dig att komma i kontakt med kroppen.

Tex:

 • Djupandning
 • Meditation/stressfri motion
 • Rörelse/dans
 • Massage/beröring
 • Detox/avgiftning/fasta
 • Vara ute i naturen
 • Stillhet/tystnad


Läs gärna mer tips här!

När du är i kontakt med kroppen och inte ger den för mycket andra signaler att jobba med, som tex via överstimulering och stress eller genom att fylla den med gifter/kemikalier som den behöver jobba för att bryta ner, så kommer du att bli mer och mer medveten om hur din själs röst – din intuition.

Din kropp läser av andras energier och fungerar som en mottagare för en mängd information ifrån omgivningen. Det är som en vän som viskar till dig och för att höra vad vännen vill säga dig så behöver du skapa lugn både inom och omkring dig. Ju mer du lyssnar och lär dig att lita till din intuition desto starkare och mer självklar kommer den att kännas.

Börja med att lyssna efter när din kropp svarar med ett starkt ”nej” inför någonting och hedra dig själv genom att då avstå istället för att pressa dig själv. Du kommer då att känna ett allt mer starkt och tydligt ”nej” i din kropp inför sådant som inte är rätt för dig och ett allt tydligare ”ja” inför sådant som är det. Och i och med att du börjar lyssna till din intuition så kommer ditt liv att bli betydligt enklare och roligare.

Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost