Skulden – Det osynliga giftet

Det är mycket lättare än vi tror att projicera våra egna skuldkänslor och känslor av otillräcklighet på våra barn, men den är aldrig deras fel.

“För som barn tar man kärleken för given…”

En natt för några år sedan genomgick jag en utrensning av gamla känslotrauman som jag burit med mig under hela livet. De upplevelser jag tänker dela med mig av här är kanske inte de till synes svåraste av upplevelserna, de är saker som för en vuxen förmodligen kan betraktas som bagateller men som för mig […]

“Axel, det här är verkligen inte okej!”

Barnet internaliserar den föregående generationens attityd så att den kommer att bli barnets attityd till sig självt. Med andra ord börjar barnet behandla sig självt på samma sätt som föräldrarna [de vuxna, min anm.] har behandlat det. Om föräldrarna inte har kunnat se känslorna och behoven hos sitt barn så kan barnet inte heller se […]