Från industriell revolution till känslomässig evolution

De nya krav som barnen ställer på vuxenvärlden just nu är inte någonting felaktigt som måste åtgärdas genom att försöka få allting att fungera som förut igen. Det är en fullständig omöjlighet. Vår värld kommer aldrig att se ut som den en gång gjorde. Det vi upplever nu är en inre evolution till följd av den yttre revolution som vi alla är en del utav.

Skolan i sitt nuvarande väsen är cirka tvåhundra år gammal. Den grundades i en tid då vi stod inför vår industriella revolution. Bara de senaste tiotals åren har den teknologiska utvecklingen expanderat bortom allt vi trodde var möjligt och det vi utbildar våra barn till idag är inte vad de kommer att behövas till i morgon. De tio mest eftertraktade arbetena i världen år 2010 fanns inte ens år 2004 (läst på nätet någonstans och betvivlar inte sanningshalten).

Rent förnuftsmässigt så förstår vi att det inte är våra barn som ska tvingas in i ett system som inte längre fungerar eller fyller deras behov utan att det är systemet som behöver anpassa sig efter barnen och den nya mänsklighet som just nu håller på att ta form. Att vi inte vet Hur? ger oss inte rätten att diagnostisera och stämpla våra barn med diverse bokstavsdiagnoser, droga dem och betrakta dem som en störning bara för att vi inte förmår hantera dem eller passa in dem i ett system som inte passar dem.   Vi behöver vara tillräckligt ödmjuka inför oss själva och inför våra tillkortakommanden för att inse att det snarare är vi – Vuxenvärlden – som för närvarande lider av en RMFS inför de förändringar vi står inför En ”Rådvill och Maktlös Frustrations-störning”. Vi diagnostiecerar våra barn till höger och vänster. Snart kommer alla att vara sjukförklarade om vi inte börjar fundera över vad som är sjukt med själva systemet och vad vi kan göra föra att förändra det, ifrån grunden.

För att kommande generationer inte ska behöva stå lika maktlösa inför framtidens utmaningar behöver vi lägga grunden för ett utbildningssystem som hjälper barnen att växa utanför ramarna och tänka fritt, innovativt och kreativt. Vi behöver lägga grunden för en framtid av medvetna entreprenörer som vågar fantisera och drömma fram nya lösningar för vår mänsklighet. Vi behöver se att de metoder vi använder för inlärning idag inte är gynnsamma för denna utveckling och vi behöver välja någonting nytt. Vi behöver välja kreativitet framför konformitet och vi behöver se människor framför maskiner och ekonomisk vinning. Vi behöver i grunden välja nya värden för vår mänsklighet. Människovärdet.

[hr_shadow]

Fundera över: Vad är viktigast i ditt liv? Vad drömmer du om? Vad längtar du efter? Om du visste att du inte kunde misslyckas vad skulle du göra då? Hur vill du bli ihågkommen när du lämnar livet? Vilka värden vill du lämna efter dig, till våra barn?

[hr_shadow]

Sanna Nova Emilia

Innehållsförteckning
Robert Jarnroth

Robert Jarnroth

Dela artikeln
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Epost