Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/jarnroth/sannanovaemilia.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/jarnroth/sannanovaemilia.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/jarnroth/sannanovaemilia.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/jarnroth/sannanovaemilia.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
"Detta är En Mycket Angelägen Bok Vars Innehåll Borde Ligga Till Grund För Alla Pedagogiska Diskussioner" | Sanna Nova Emilia

“Detta är en mycket angelägen bok vars innehåll borde ligga till grund för alla pedagogiska diskussioner”


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/jarnroth/sannanovaemilia.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Innehållsförteckning

Elisabeth Jönsson – Lärare sedan 17 år – berättar om sin läsupplevelse av “Att lära med Hjärtat”:

”När vi lär oss att se oss själva och förstå oss själva. När vi lär oss att se bortom vår egen skuld och skam och att förstå och känna våra egna känslor så kan vi även se och förstå barnen. Då kan vi förstå deras behov och bemöta deras behov (oavsett om vi väljer att tillgodose dem eller inte) utan att projicera vår skuld och skam och känsla av otillräcklighet på dem” 
(Att lära med hjärtat s. 92)

Jag har arbetat som lärare i gymnasiet i 17 år. En viktig ledstjärna för min motivation för läraryrket har varit mötet med varje elev och finna vägar för förståelse, inre motivation och lust att lära. Jag ser mig som en inspiratör, en person som ska väcka lusten, att våga och tro på sin förmåga. Så var inte min egen skolgång. Inombords bär jag på omdömen från obetänksamma lärare som fällde kommentarer och gjorde bedömningar om hur man var och vad man kunde. Jag anpassade mig, fick bra betyg, men på vägen försvann lusten att leka och skapa. Så när jag fick egna barn upptäckte jag den ärlighet och den sanna kärlek till livet som varje barn bär inom sig.

Barnen lär oss
Mina egna barn hjälpte mig genom sin existens att återupptäcka den sanna livsglädje som finns i att upptäcka livet och få ge det sitt uttryck på olika sätt. Snart lämnade jag den position i näringslivet som jag arbetat mig fram till och började alltmer bejaka mig själv, mina egna behov, mina innersta värderingar, min egen lust till livet. Detta ledde till mer tid för familjen och till att jag valde en ny yrkesbana, lärarens. Varför är jag kvar i yrket efter 17 år? Därför att det är det mest meningsfulla jag hittills har gjort, att få vara en del i glädjen att se unga människor växa och utvecklas.

Att lära med hjärtat
Via nätverket Qoola Qvinnor kom jag i kontakt med Sanna Nova Emilia, grundare och visionären till True Heart Education. True Heart Education arbetar för att bidra till en skolvärld av optimalt lärande och utveckling, kunskapsmässigt och känslomässigt. Jag kände direkt att här är en kvinna som står för något som jag delar.Till min stora glädje har Sanna Nova Emilia skrivit ett gästinlägg för min sajt Punctum saliens. Sanna är aktuell med sin bok Att lära med hjärtat- När kunskap och värde blir ett, en bok som jag tycker mycket om och som jag verkligen rekommenderar dig att läsa.

Boken tar upp grunden till alla människors växt och utveckling, våra känslomässiga behov.
Sanna beskriver hur vi kan arbeta för att vända utifrånstyring till inifrånstyrning, hur vi kan bevara barnegenskaperna, och hur vi kan verka för en ansvarskultur istället för en lydnadskultur. I bokens avslutande del finns flera övningar att arbeta med för att till exempel stärka sin egen och barnens känslomässiga medvetenhet, självkänsla. Detta är en mycket angelägen bok vars innehåll borde ligga till grund för alla pedagogiska diskussioner som förs idag på olika nivåer. Ska vi leva i ett samhälle som stimulerar kreativitet och innovation och medmänsklig kärlek så är det i det känslomässiga mötet med ömsesidig respekt mellan barn och vuxna som vi måste börja. Att arbeta på detta sätt hindrar en inte från att ta ett vuxenansvar, men det kräver en ändrad inställning till vad det kan innebära att vara en vuxen förebild för våra barn. På ett ställe i boken citerar Sanna Nova Emilia Albert Einsten och jag låter detta citat avrunda detta inlägg.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Tack Sanna Nova Emilia för den insats du gör för barnen och för samhället!

Elisabeth Jönsson, Punctum Saliens

 

Robert Jarnroth
Robert Jarnroth
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost