Hur mycket sorg ryms i ett människohjärta?

Hur mycket sorg ryms i ett människohjärta?
Hur många tårar får där plats?
Jag vänder min blick emot himmelen och gråter
Låter min sorg få ljuda oförvanskad, ren och sann
Är det så att våra hjärtan är en berghäll?
En sten som våra tårar gröper ur?
Är det så att varje tår som faller
skapar tomrum att fylla av himmelskt ljus?
Kan det vara så att det är våra tårar
som banar väg för lycksalighet?
Kan det vara så att det är sorgen,
att det är sorgen,
som ger glädjen liv?

På sängen ligger dina kläder
så tomma
så tomma på dig
även doften har lämnat dem nu
Kläder utan kropp
En modersfamn utan barn
En storebror utan lillasyster
En familj för evigt halv
men kanske ännu helare,
än förut?

I farstun står dina skor
Jag ids inte ställa undan dem
Jag kan inte gömma min sorg
Kan inte gömma min saknad
Kan inte stänga någon garderobsdörr
om min förtvivlan
Jag förlorar dig en liten bit
för varje dag som går
För varje dag som går
blir avståndet allt längre
mellan nu och då
mellan skratt och tystnad
mellan din varma hand
och tomheten

Varför känns det som om jag är fängslad?
Fångad i en illusion
Varför känns det som om det finns mer att veta
som jag inte vet?
Är det kanske du
som befinner dig i verkligheten?
Är det kanske jag som sover
utan att jag vet om det?

Jag tror att min dröm är sann
Att drömmen är min verklighet
Och jag känner det så tydligt
att det är en medvetenhet som fattas mig
Att det är någonting jag inte förstår
Någonting jag inte ser
Och inom mig så vet jag
att om jag förstod detta något,
om jag såg detta något
Då skulle jag inte sakna,
jag skulle längta
Då skulle jag inte gråta,
jag skulle le
Då skulle jag inte misströsta,
utan tacksamt ta emot
allt det du ville ge mig
genom att du gick…

Sanna Nova Emilia © 2005     

Ur min bok Bara ett andetag bort

Picture of Sanna Nova Emilia

Sanna Nova Emilia

Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost