Att ta ansvar för vår egen energi

Vad innebär det att till fullo ta ansvar för sin egen energi och varför är det viktigt?

Innehållsförteckning

Vårt yttersta ansvar just nu är att ta fullt ut ansvar för vår egen energi. Men vad innebär det egentligen? Det innebär att jag tar ansvar för allt som jag låter påverka mig. Allt som jag tar in genom mina sinnen. Allt som jag tar in i mitt energifält. Allt som jag äter. Allt som jag omger mig med. Allt som jag fyller mig med i form av tankar och känslor. Det betyder att jag tar ansvar för allt som jag riktar min uppmärksamhet emot. För allt som jag riktar min uppmärksamhet emot förändrar min egen energi.

Vem vill du vara?

Ingen människa kan trigga igång någonting i dig som du inte tillåter och som inte redan finns där. Det är lätt att hamna i projektionsleken där vi på fullaste allvar tror att vi slåss och bråkar med någon annan än oss själva. Men faktum är att i vilket bråk, tjafs, krig etc som vi än tillåter oss att ingå i så är det delar av oss själva som vi bråkar med. Det är detta som är “The projectiongame”. En person som befinner sig där mitt i projektionsleken vet sällan om att h*n gör det. Mitt där inne i projektionsleken så tror vi fullt och fast på att vi är angripna, att vi måste försvara oss, att vi måste rättfärdiga oss själva, att vi måste rädda andra, etc.  Vi rättfärdigar våra egna reaktioner med att andra enligt oss beter sig illa.

Offer - Förövare - Domare - Räddare

Dessa roller har vi talat om tidigare. Detta är de gamla arketypiska 3D-rollerna som bibehåller en hierarkisk struktur och separerar oss ifrån oss själva och därmed även ifrån varandra. Alla dessa roller har exakt samma energi. RÄDSLANS ENERGI.

När du går in i offermentalitet och ser dig själv som offer för andra eller offer för omständigheter så är det rädslans energi som är närvarande.

När du går till angrepp emot någon, ifrågasätter och dömer den personen (dvs leker Förövare och Domare) då är det rädslans energi som är närvarande.

När du utser dig själv till räddare, som ska rädda andra och därmed inte tror att andra klarar sig själva. När du utser dig själv till att rädda människor som inte ens ser sig själva som offer eller som inte ens har bett om din hjälp, då är det rädslans energi som är närvarande. Och genom att agera “räddare” så behöver du också betrakta andra människor som hjälplösa offer och bidrar till att den energin kvarstår. Rädslans energi.

Att agera ur kärlek eller rädsla?

Att ta ansvar för sin egen energi innebär därför att bli mer och mer medveten om när du agerar ur dessa gamla roller. Dvs bli mer och mer medveten om när du agerar ur rädsla.

Varför tycker jag att jag behöver försvara mig?
Varför tycker jag att jag behöver skydda mig?
Varför tycker jag att jag behöver rättfärdiga mig?
Varför tycker jag att jag behöver hävda mig?

Jo, för att jag ser mig själv som ett OFFER.

Varför tycker jag att jag behöver försvara, skydda, rättfärdiga och skydda andra? Jo, för att jag ser mig själv som en RÄDDARE och andra som OFFER, men jag bidrar samtidigt till att vara en DOMARE och FÖRÖVARE.

Alla dessa roller hänger ihop och alla dessa roller separerar oss ifrån oss själva och varandra. När vi blir mer och mer medvetna om dem så kan vi ta ett kliv tillbaka när vi inser att vi agerar ur dem. Då kan vi fullt ut ta ansvar för vår egen energi utan att projicera den på världen. Då kan vi sluta att slåss emot oss själva i tron att vi slåss med varandra.

All kärlek till er alla!  

Mer att läsa i samma ämne...

Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost