Vad är självkärlek?

Vad är självkärlek egentligen? Vilka effekter har det på våra liv att leva i bristande självkärlek och vad har vi att vinna på att älska oss själva?

Innehållsförteckning

Under stor del i mitt liv så led jag av dålig självkänsla. Eftersom jag inte älskade mig själv så blev jag på många sätt min värsta fiende. Jag fattade dåliga beslut för mig själv och accepterade att bli illa behandlad. Vägen till självkärlek var lång och krokig, men jag tog mig dit och vill gärna dela med mig av vad jag har lärt mig om vad självkärlek är.

Självkärlek innebär att du respekterar och prioriterar dig själv, din egen fysiska hälsa, dina egna behov och ditt eget psykiska välmående. Att sluta döma och jämföra dig själv med andra. Att regelbundet välja det du innerst inne vet är bra för dig själv och upphöra med destruktivt beteende (tex missbruk) och avsluta destruktiva relationer.

Att leva med bristande självkärlek är något som skapar stora problem i livet och i våra relationer. Det skapar mycket kamp, drama och destruktivitet. Men att älska sig själv är många gånger betydligt lättare sagt än gjort. Jag ska här berätta lite mer om hur självkärlek kan förändra ditt liv.

Vad orsakar bristande självkärlek?

De flesta människor har en ständigt pågående röst inom sig. Ofta är den rösten väldigt kritisk och påpekar mer eller mindre konstant olika anledningar till att vi inte duger. Så var det för mig. Den rösten brukar ofta kallas för ”vår inre kritiker”.

Utan att ha lärt oss ett språk så skulle vi inte ens ha lärt oss att tänka, så dessa kritiska tankar om oss själva är programmeringar ifrån omgivningen. Vi har helt enkelt vuxit upp i en kritisk och dömande miljö med en känsla av att inte duga och att inte vara värda kärlek.

Det betyder inte att omgivningen inte har älskat oss. Många gånger så har omgivningen gjort sitt allra bästa, men pga av deras egen bristande självkärlek så har de inte kunnat ge oss rätt stöd för att vi ska känna vårt eget värde och utveckla förmågan till självkärlek. Vi är även barn av vår värld, uppvuxna i en värld som består av mycket ego, jämförelser och bedömanden. 

Vi lär oss tidigt att döma, både oss själva och varandra. En dysfunktionell uppväxt som inte har kunnat ge oss en grundläggande känsla av trygghet och kärlek självkärlek bidrar ofta till skadad självbild, otrygga anknytningsmönster och problematiska relationer.

självkärlek

Varför är det viktigt med självkärlek?

När vi lever med bristande självkärlek så lever vi som utifrånstyrda människor. Dvs. styrda av ständig yttre bekräftelse och belöningar för att vi ska känna oss värdefulla. Den tillfälliga känslan av värde genom andras bekräftelse, eller genom stora prestationer, är väldigt tillfällig och flyktig. Vi behöver ständigt mer bekräftelse ifrån omgivningen vilket bidrar till en konstant och stressfylld känsla av att behöva bevisa vårt värde för andra.

Att inte känna vårt eget värde och vår självkärlek kan leda till att vi begår destruktiva handlingar, att vi drabbas av ångestrelaterad problematik, utvecklar självskadebeteenden, utagerande/våldsamt beteende, narcissism, ätstörningar, depression, missbruk mm. Vi kan även inleda destruktiva relationer där vi hamnar i medberoendeskap med missbruk och både psykiskt och fysiskt våld.

Men det finns även mer subtila yttringar av bristande självkärlek. När vi inte älskar och respekterar oss själva så blir vi till marionetter för andra människor behov. Eftersom vi inte ser vårt eget värde utan hela tiden söker vårt eget värde genom andra människors bekräftelser så blir dåliga på att sätta gränser. Vi får svårt att säga nej och tar ofta på oss för mycket arbete och ansvar för andra människor. Dels praktiskt och arbetsmässigt, med höga prestationskrav. Men även känslomässigt, där vi går in och tar över andra människors känslor och problem.

Detta kan leda till stressrelaterad problematik och utbrändhet. En allmän känsla av utmattning och av att aldrig räcka till. Samt till psykisk och fysisk ohälsa.

Vad innebär det att leva i självkärlek?

Att leva i självkärlek är vägen till både sann frihet och trygghet. När vi älskar oss själva så upphör vi att utplåna oss själva för andra människors kärlek och bekräftelse. När du upplever sann självkärlek så älskar du dig själv helt villkorslöst, för alla dina delar, precis som en förälder älskar sitt nyfödda barn.

Att leva i självkärlek är därför att sätta sig själv i sitt främsta rum och förstå att du själv är den viktigaste personen i ditt liv. Att leva i självkärlek innebär att bli till sin egen kärleksfulla förälder. Att ge till sig själv av all den kärlek, bekräftelse, uppmuntran, omvårdnad och uppskattning som vi längtar efter och som många av oss längtat efter ända sedan vi var barn. 

Många gånger så begär vi att andra ska ge oss en kärlek som vi inte ens kan ge oss själva. Det är fullständigt orimligt. Du kan aldrig ta emot en kärlek du inte känner till dig själv.

Den enklaste jämförelsen för att förstå vad sann självkärlek är och hur den känns är att jämföra den med en sund förälders villkorslösa kärlek till sitt barn. Att leva i sann självkärlek innebär att sätta tydliga gränser för sig själv och att var denna kärleksfulla förälder. Att vara både den kärleksfulla, uppmuntrande och stöttande, som vårdar och skyddar oss och som även säger till på skarpen när vi är på väg att göra saker som inte är bra för oss.

Att leva i självkärlek är att ta fullt ut ansvar för dig själv. För din inre och yttre miljö. För vad du fyller dig själv med för tankar och känslor och för vad du omger dig själv med för människor. Människor som lyfter dig. Din omgivning är en direkt spegling av hur du ser på dig själv och av hur väl du älskar och respekterar dig själv. Det är du själv som visar världen hur de får behandla dig genom hur du behandlar dig själv. Om du respekterar dig själv, dina känslor och behov så visar du även världen att du är värd att respekteras. Allting börjar med dig och med din kärlek och respekt inför dig själv. 

Vad kan jag göra för att växa i min självkärlek?

Att växa i sin självkärlek kan vara en livslång resa beroende på hur våra programmeringar ser ut, men ju mer vi övar desto lättare blir det. Det börjar alltid med att bli uppmärksam på våra egna tankar om oss själva. Att bli uppmärksam på den inre kritikern och att aktivt börja byta ut kritiska och dömande tankar till positiva och kärleksfulla tankar om oss själva.

Det kan underlätta att just betrakta dig själv som ett barn och fundera över hur du skulle ha behandlat ett barn i samma situation. Ibland ställer vi extremt höga krav på oss själva och pressar oss själva att göra och stå ut med saker som vi aldrig skulle kräva av någon annan.

Att vårda dig själv och ta hand om dig själv, din kropp och din hälsa, är också ett sätt att aktivt bygga på din självkärlek. Att respektera dina egna behov och lyssna på din kropp när den behöver vila och förse din kropp med energigivande bränsle. Att älska sig själv är att visa för dig själv att du, din tid och ditt liv är värdefullt. Så det innebär att prioritera dig själv och att sluta att ständigt ställa dig själv åt sidan för andra och andras behov.

Det är inte egoistiskt att älska sig själv och värna om sitt eget välmående. Det är egoistiskt att utplåna sig själv för andra för att de ska ge av sin kärlek och bekräfta det värde vi inte känner för oss själva.

Ett avgörande verktyg på vägen mot självkärlek är även att kunna säga NEJ till sådant du inte mår bra av och inte vill ha i ditt liv. Ibland behöver vi även säga NEJ till roliga saker för att respektera våra behov. Ett NEJ till andra, är ett JA till dig själv.

Ibland så kan de gamla mönstren sitta djupt ner i vårt undermedvetna. Så var det för mig. Då kan hypnos vara ett fantastiskt transformerande och frigörande verktyg på vägen, för att förändra vanemässiga destruktiva tankar och föra in mer kärleksfulla tankar till sig själv.

Du är värd din egen kärlek! 

Mer att läsa i ämnet...

Picture of Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost