Tiden är NU

Tiden är NU.
Sanningens ögonblick.
Ögonblicket då du får välja.
Helt fritt. Din egen värld.

Du har förberett dig inför detta hela livet.
Kanske betydligt längre än så.
Liv efter liv.
Död efter död.
Återuppståndelse efter återuppståndelse.

Allt ditt sökande och dina tvivel har lett dig hit.
Fram till just detta ögonblick i tiden.

Alla modiga språng där du hoppat rätt ut och bara följt ditt hjärtas röst.
Alla sorger som du övervunnit. Allt mörker. All förtvivlan.
Alla strider som du utkämpat och alla slag som du förlorat.
Alla beroenden du drunknat i och alla smärtor du försökt fly.
Alla lögner du har intalat dig och alla bojor som du burit.
All undergivenhet du spelat och allt förtryck du har accepterat.
All makt som du har missbrukat och all kontroll som aldrig var din.
Alla sår som du någonsin har orsakat och helat…

Ögonblicket är nu.
För dig att använda dig av allt som ditt lidande har lärt dig.
Tiden är här.
För dig att medvetet välja den energi du vill leva i.

All denna ensamhet och övergivenhet.
All denna tomhet och kärlekslängtan.
Alla de förluster du försonats med och de smärtor du släppt taget om.
Alla de rädslor du har mött och alla drömmar du har förverkligat.
Alla de känslor du har transformerat och allt mörker du har skingrat.
Alla dessa oändliga öknar av sand som du har förvandlat till GULD…

Ögonblicket är nu.
Tiden är här.
För dig att använda dig av allt du någonsin lärt dig
om vad kärlek i sanning är.

Det är bara du som kan ta de sista stegen.
Det är bara du som kan leda dig hem.

Du kan.
Du vet.
Du vill.
Du vågar.
Du tvekar.
Men du gör det ändå.

Du har ju övat hela livet
på att ha tillit till dig själv. 

Du har ju övat hela livet
på att leva i din fulla kraft. 

Du har ju väntat hela livet
på att få skapa din kärleksfulla värld.

Du har ju övat så länge du kan minnas
på att minnas
att valet är ditt… 

Nu.

Sanna Nova Emilia © 2020

Sanna Nova Emilia

Sanna Nova Emilia

Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost