Mer meningslös sysselsättning räddar jobben!

En exklusiv intervju med Idiotdemokraterns partiledare Papp Skalle. Som även ska ha sagt att "Det finns ett problem för varje lösning."

Innehållsförteckning

Jobben ska räddas - till vilket pris som helst

Idiotdemokraterna lämnade idag fram sitt slutgiltiga och väl genomarbetade förslag för den arbetsmarknadsmodell som nu har för avsikt att stärka den svenska ekonomin, välfärden och företagsamheten. Genom skapandet av fler meningslösa obligatoriska arbetsuppgifter, mer meningslös utbildning, mer kontroll och hårdare lagar så ska jobben räddas.

”Vi är mycket stolta över vår förmåga att förekomma alla hållbara lösningar med nya problem. Målet är trots allt inte att rädda människan eller naturen, vilket många tycks tro. Målet är att rädda jobben och ekonomin.” Detta meddelar Partiets ordförande Papp Skalle till tidningen Inkompetensnytt.

”Från och med våren 2015 införs ett förbud mot att klippa sin egen gräsmatta samt även mot att skotta sin egen uppfart. Vi anser att denna sysselsättning kräver en omfattande yrkesutbildning och föreslår ett års utbildning i gräs- alternativt snökunskap kompletterat med två års maskinvetenskap. Allt för individens säkerhet givetvis.”

“Dessa maskiner är oerhört svåra att hantera och leder till många personskador och dödsfall per år. Vi eftersträvar nolltolerans inom trädgårdsskador.”

Byråkrativetenskap och utegångstillstånd

Partiet har även arbetat fram ett omfattande utbildningsprogram i Byråkrativetenskap vilket avses bli ett nytt obligatoriskt huvudämne i gymnasieutbildningen som förlängs med två obligatoriska år.

”Vi ser ett ökat behov av kontroll i vårt samhälle nu när vi planerar införandet av ett obligatoriskt Utegångstillstånd. Ett Utegångstillstånd innebär att du mot en viss avgift får ansöka om tillstånd att lämna ditt hem. Vi kommer att erbjuda dagstillstånd, kvällstillstånd, nattillstånd och helgtillstånd. Vid speciella högtider krävs givetvis ett särskilt tillstånd. Administrationen för dessa tillstånd kommer att generera många nya arbetstillfällen hos den nya Tillståndsmyndigheten.”

På frågan hur dessa tillstånd ska kontrolleras förklarar ordförande Papp Skalle att framtidsvisionen ligger i en obligatorisk fotboja för landets medborgare. Detta skulle innebära ett stort uppsving i landets produktion av fotbojor och tillsammans med intäkterna från Utegångstillståndsavgifterna vara ett rejält uppsving för landets ekonomi.

Subventionerade lekparksvakter

”Det förekommer även mycket skador i landets lekparker” förklarar Papp Skalle för tidningen Inkompetensnytt. ”Detta är ett akut problem som omedelbart behöver ses över. Till hösten 2015 kommer samtliga lekparker att förses med särskilda Lekparksvakter. ”Vi har idag över sjutusen ansökanden till denna uppgift och deras utbildning kommer att påbörjas redan inom några veckor.”

Papp Skalle låter meddela att kostnaden för landets Lekparksvakter till största del kommer att bekostas av landets föräldrar.

 ”Alla föräldrar värnar om sina barns trygghet och säkerhet. 100 kronor per barn och månad är en försvinnande liten summa för att garantera ditt barns överlevnad.” Lekparksvaktsföretagen kommer att drivas i privat regi och subventioneras av staten. ”Vi måste stärka företagandet här i landet. Det är trots allt företagen som driver landet framåt och är det välfärdsfundament som vårt samhälle vilar på” förklarar Papp Skalle.

Fler bildäcksbyten ska rädda miljön

Tidningen Inkompetensnytt träffade även Partiets talrör Noll Koll. Hennes angelägenheter rör i första hand miljöfrågan. Hon förklarar för oss att Partiet har många nya och omfattande lösningar för att öka landets produktion och konsumtion vilket även skulle leda till fler arbetstillfällen. ”Endast fantasin sätter gränser” menar Noll Koll.

”Vi ser behovet av att landets konsumenter tar ett ökat miljöansvar och föreslår därför en lag på införandet av vår- och höstdäck samt kvartalsbesiktning av samtliga personbilar.” Noll Koll är övertygad om att detta skulle vara ett stort uppsving för landets däckindustri. ”Jag har även nyligen lämnat in en motion om införandet av obligatoriska 7-glasfönster i landets samtliga fastigheter. Det skulle begränsa energiförbrukningen och även ge fönsterindustrin ett stort uppsving. En årlig obligatorisk energibesiktning av samtliga hushåll blir nästa naturliga steg.”

Samlagsförsäkring för att ligga i framkant

”Jag känner mig hoppfull” avslutar Noll Koll till Inkompetensnytt. ”Vi har många trumfkort på hand och vet att vi på sikt kommer att se ett Sverige vi aldrig har sett förut. Införskaffandet av fler försäkringar är också ett ansvar vi behöver lägga på individen.”

“Individen måste sluta förlita sig på systemet och lära sig att stå på egna ben. Min kollega har nyligen lämnat in en motion om Obligatorisk Samlagsförsäkring. Med den kan individen få kompensation för sveda och värk vid eventuella könssjukdomar. I Samlagsförsäkringen extra plus ingår även en Fylleförsäkring och Dagen-efter-piller.”

Vid pennan:
Inga Skrupler
Reporter för Inkompetensnytt.

Picture of Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost