Att frigöra trauman – Ett friare jag!

BILDTEXT: Oförlösta trauman blir den energi med vilken vi skapar våra liv. Vi återtraumatiserar oss själva tills vi läkt våra sår. 

Att leva med olösta trauman är att leva vid sidan av sig själv. Detta yttrar sig på olika sätt men ofta med en återkommande, djupgående känsla av tomhet, ensamhet, meningslöshet, oro och alienation. En känsla av att vara helt främmande i världen.

Det lilla barnets trauma är ofta starkt sammankopplat med övertygelser om att det inte är älskat eller värt att älskas vilket även har resulterat i en oförmåga att älska sig själv. En människa som inte ser eller förstår sitt eget värde och inte är förmögen att älska sig själv skapar mycket lidande både inom och omkring sig.

Hur påverkas vi av våra trauman? Läs mer!  

✨ ✨ ✨ Be YOU! Be LOVE! Be FREE! ✨ ✨ ✨

Picture of Sanna Nova Emilia

Sanna Nova Emilia

Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost