Hypnos

det undermedvetna

Varför hypnos?

Hypnos är ett väldigt effektivt verktyg för att komma åt och förändra undermedvetna präglingar som på olika sätt begränsar oss i våra liv och relationer och hindrar oss ifrån att leva så fria som vi både kan och vill. Det kan handla om omedvetna tanke- och känslomönster som vi etablerat långt innan vårt första medvetna minne och som yttrar sig i destruktiva beteenden, en destruktiv självbild eller förlamande rädslor. Det kan även handla om mer medvetna upplevelser som har skapat känslomässiga blockeringar i oss, vilka står i vägen för att vi ska få uppleva det vi längtar efter att få uppleva i våra liv. Trygghet. Frihet. Kärlek. Glädje. Samhörighet. Meningsfullhet.

Vem vill du vara nu? Vad hindrar dig?

Med hypnos kan du bland annat få hjälpa att

Boka din tid idag

Hypnos frö

FAQ

Vanliga frågor om hypnos

Som Hypnoscoach är den absolut vanligaste frågan jag får av mina klienter, ganska naturligt och självklart och kanske har du själv undrat, vad är hypnos?

Hypnos är ett slags vaket drömtillstånd. Du vägleds in i djupavslappning och därefter in i trans, vilket är ett förändrat medvetandetillstånd som alla människor har upplevt. När du befinner dig i detta förändrade medvetandetillstånd kan coachen vägleda dig och hjälpa ditt medvetna och undermedvetna att börja samarbeta.

I vårt normala medvetandetillstånd så tar det medvetna över och vi utgår i större utsträckning ifrån vårt logiska, rationella tänkande – där vi tolkar den yttre världen genom hjärnbarken och inte är lika mycket i kontakt med de inre, mer intuitiva signaler som förmedlas genom hjärnstammen och vårt undermedvetna. Men det undermedvetna finns alltid närvarande och påverkar våra liv på olika sätt. Genom att bli mer medvetna om hur vi kan kommunicera med denna del av oss själva får vi ett kraftfullt verktyg för att skapa varaktiga förändringar i oss själva och i våra liv.

Det finns ingen som kan hypnotisera dig emot din vilja. En hypnoscoach fungerar endast som guide för att vägleda dig in i detta förändrade medvetandetillstånd där du har mer direkt kontakt med ditt undermedvetna. Coachen ger dig suggestioner (förslag) men det är bara du som kan välja om du vill acceptera dem eller inte. Coachen kan inte få dig att göra saker du inte vill (en ganska vanlig missuppfattning).

Vi börjar med att samtala kring din specifika situation och vad det är du önskar hjälp med att förändra i dig själv eller i ditt liv. Efter detta guidas du in djupavslappning och hypnos där vi gemensamt kan arbeta med ditt undermedvetna och din specifika frågeställning. Antingen genom att frigöra dig ifrån oönskade känslo- och tankeprogrammeringar och/eller skapa nya mer önskade programmeringar, som står mer i enlighet med den du vill vara och uttrycka. Därefter samtalar vi kring din upplevelse och ditt påbörjade förändringsarbete.

Behovet är olika för alla och kan se olika ut beroende på frågeställning/besvär och resultatet är givetvis beroende av ditt eget engagemang. Men det är vanligt att en klient upplever påtaglig förändring redan efter 1 session och mer permanenta förändringar efter 2-3 sessioner. Målet för mig som hypnoscoach är att hjälpa dig permanent på minsta möjliga antal sessioner. För vissa räcker det med enbart ett tillfälle.

Hypnos är ett naturligt transtillstånd/förändrat medvetandetillstånd som alla människor upplever spontant flera gånger om dagen. Men under guidad hypnos får du hjälp att använda dig av detta tillstånd för att skapa varaktiga förändringar i ditt undermedvetna som påverkar ditt liv till det bättre.

Du har tex. befunnit dig i ett slags hypnos/trans de gånger du har kört bil och plötsligt upptäcker att du är framme men inser att du egentligen inte kommer ihåg hur du körde. Du har varit någon helt annanstans i tankarna. Men jag skulle vilja likna tillståndet man befinner sig i under en en guidad hypnos som mer likt det tillstånd du ibland kan uppleva precis innan du vaknar till fullt medvetande på morgonen. Ett tillstånd där du upplever att du inte är helt vaken men samtidigt vet att du inte inte sover.


De flesta kan bli hypnotiserade om de vill. Det går däremot inte att arbeta med hypnos mot någons vilja. För att hypnosen ska vara verksam behövs klientens avsiktliga medgivande för att klienten ska vara mottaglig.

Det finns varierande teorier om vad hypnos är och varför det fungerar. Enligt neurofysiologiska teorier fungerar hjärnan lite annorlunda under hypnos. Vi får tillgång till delar av hjärnan vi inte använder så ofta. Koncentrationen är förhöjd och förstärkt och tar man ett EEG på en person under hypnos visar hjärnaktiviteten: en vaken alert person. Psykodynamiska teorier ser hypnos som något som händer i vårt psyke; vi får lättare kontakt med den omedvetna delen av oss. Hypnos förenar känsla och intellekt och den är både upplevande och jag-stärkande. Vi kommer i kontakt med en del av oss själva som existerar bortom vårt normala dagsmedvetande.

Obearbetade känslor/upplevelser som vi vid tillfället för dess uppkomst kanske inte lyckades hantera eller förhålla oss till försvinner inte för att vi förtränger eller förtrycker dem. De hamnar i det undermedvetna arkivet och fortsätter att påverka oss på ett undermedvetet plan.

Inom psykologin så talar man om upprepningstvång vilket är ett fenomen där en individ kan fortsätta att upprepa samma destruktiva beteende eller livsmönster och försätta sig i samma situationer om och om igen. Dvs i en liknande situation som en gång i tiden orsakade en smärtsam upplevelse. Det omedvetna kan på så sätt styra oss till att på ett omedvetet plan återskapa svåra och/eller traumatiska upplevelser tills vi är beredda att lyfta upp dem till ytan och ta hand om de oönskade känslor vi förträngt. Detta kan bli till en ganska påfrestande paradox i våra liv. Det vi är allra mest rädda för och helst av allt önskar undvika drar vi istället till oss, ända tills vi har försonats med vår rädsla.

Med hjälp av hypnos kan vi programmera om vår upplevelse. I detta transtillstånd kan vi gå tillbaka in i vår smärtsamma upplevelse och förankra nya känslor till den som gör det möjligt för att försonas och släppa taget om de destruktiva känslor som vi tidigare förknippat med händelsen.

Vi kan även skapa nya programmeringar i form av ett mer positivt känslotillstånd, vilket gör det möjligt för oss att skapa mer positiva livsmönster för oss själva.

I Sverige får endast läkare ställa diagnos och utge sig för att bota sjukdomar. Hypnos kan däremot vara ett effektivt komplement till sjukvården och hjälpa till att stärka klienten mentalt och emotionellt.

Hypnos är något som använts av människor sedan lång tid tillbaka i historien och har anammats av den alternativa friskvården till följd av dess påtagliga hälsoeffekter på människan, precis som meditation/mindfulness, NLP och olika former av mental träning. Det är en stor vinst för mänskligheten att även den kliniska sjukvården och psykiatrin i Sverige numera har fått upp ögonen för hypnosens positiva inverkan på individen och därmed gör den mer tillgänglig för sina patienter.

Det finns idag mängder av forskning/studier inom området hypnos och dess positiva effekter. Du kan bland annat läsa mer här på Hyponsföreningens hemsida

dina tankar skapar ditt liv

Dina tankar & hypnos

Det finns lite olika bud, men det sägs att vi tänker mellan 40 – 60 000 tankar om dagen och att 90-95% av dessa tankar är exakt samma tankar som vi tänkte igår. Om dessa siffror stämmer exakt är inte relevant och det skiljer sig givetvis från person till person, men att vi till största del tänker vanemässigt är ett faktum.

När vi dessutom lägger till det faktum att vi aldrig ens hade lärt oss ett språk eller hade lärt oss att tänka om vi inte hade imiterat andra människors språk och tankar så blir det uppenbart att många av de tankar vi tänker kanske inte ens är våra egna. Samtidigt så är det ett givet faktum att du med dina tankar skapar ditt liv och din värld. Dina tankar påverkar både dina känslor och handlingar. De påverkar din syn på dig själv, på andra människor och på livet.

hypnos & tankar

Det finns ett talesätt som säger att ”Om du vill ha något du aldrig har haft, så behöver du göra något du aldrig har gjort.” Denna förändring börjar alltid i din tanke. För att skapa något nytt behöver du tänka att det är möjligt. Men det räcker inte alltid. Varför? Därför att vi på ett undermedvetet plan kan styras av känslomässiga blockeringar/rädslor som medför att vi ofrivilligt saboterar för oss själva. Om du någon gång bestämt dig för att förändra en dålig vana men trots din beslutsamhet snart upptäckte att du trillat tillbaka i samma gamla mönster igen så vet du vad jag pratar om.

Du har de bästa förutsättningarna att skapa förändringar när din tanke och känsla är synkroniserade och när ditt medvetna och undermedvetna drar åt samma håll. Du behöver inte alltid veta exakt vad som hindrar dig men med hjälp av hypnos kan dina inre målbilder, din vilja, din tanke och känsla börja samarbeta vilket gör att dina omedvetna blockeringar och präglingar förlorar sin makt över dig. Du blir på så sätt till en aktiv skapare av ditt liv, av ditt känslotillstånd, dina vanor/beteenden/relationer etc. istället för att vara en marionett styrd av omedvetna tankeprogrammeringar. Du blir till förare istället för passagerare i ditt eget liv.

Hypnos

BLI FRI FRÅN BEGRÄNSANDE RÄDSLOR

Dina rädslor och hypnos

Förmågan att känna rädsla är inbyggd i vår hjärna, men inte vad vi ska känna rädsla inför. Vad vi ska känna rädsla inför är mer socialt betingat. Vi ärver således många av våra rädslor.

Ett barn har från början två medfödda rädslor. Rädslan att falla och rädslan för höga ljud. Men ett barn har också ganska tidigt en uppfattning om att hon är beroende av sin omgivning för sin överlevnad. Rädslan att inte duga, att inte vara älskad och oron att bli bortstött och övergiven är därför djupt rotad i vår mänskliga natur. Vi behöver gemenskapen för att överleva.

Dessa rädslor kan utvecklas till att bli oerhört begränsande för oss själva och våra liv och det kan på många sätt hindra oss ifrån att uppleva det vi drömmer om att få uppleva. Våra skydd och försvar blir istället till ett fängelse. Om vi tex har upplevt att vi blivit svikna så kanske vi väljer att undvika situationer där vi eventuellt skulle kunna uppleva samma känsla igen, men vi hindrar oss själva samtidigt ifrån att uppleva den kärlek och närhet vi innerst inne egentligen längtar efter.

Våra såväl medvetna som omedvetna rädslor kräver oerhört mycket energi av oss och håller oss i ett konstant läge av stress. I så kallad kamp- och flyktberedskap. Detta innebär att vi befinner oss i ständig beredskap och försvar vilket kan yttra sig som ångest och oro, samt i form av spänningar och värk i kroppen.

Med hjälp av hypnos kan du få hjälp att släppa gamla begränsande rädslor, sluta fred med obearbetade känslor, förankra ett mer konstruktivt förhållningssätt till dig själv och din omgivning och helt enkelt börja leva ett friare liv på dina egna villkor.

Givetvis så tillämpas tystnadsplikt.

Om mig

Diplomerad hypnoscoach

Jag har arbetat med personlig utveckling i över 20 år och är Diplomerad Hypnoscoach. Jag erbjuder mina Hypnoskonsultationer och Coachsamtal både på min praktik i Hudiksvall men även online via Zoom. Mitt mål i det arbetet är att ge aktivt stöd med varaktiga resultat för varje människa som önskar befria sig ifrån sina ofrivilliga programmeringar och leva mer sanna emot sig själva.

Det finns ingenting som ger mig så mycket glädje som att få vara delaktig i människors resa närmare sig själva, sin egen kraft och sanning. Det finns ingenting som berör mitt hjärta så starkt och fyller mig med så mycket vördnad och tacksamhet som att få se en annan människa hitta hem.

Varmt välkommen att boka en tid!

Sanna Nova Emilia

With licence to change!