Smärtan är Sanningens Vän

All smärta bär med sig ett budskap till oss om en illusion som vill bli avslöjad...

Innehållsförteckning

Vi människor har en intressant tendens att leva våra liv bak och fram och ut och in. I vår jakt på lycka går lyckan förlorad. I vår strävan efter kontroll så tappar vi den. I vårt begär efter att få känna oss uppfyllda tömmer vi oss själva. I vår kamp för överlevnad tar vi död på oss själva och varandra.
 

Så småningom kan vi ha turen eller viljan att upptäcka att allt fungerar precis tvärtom mot vad vi har lärt oss. Vi upptäcker då att det inte i första hand är lyckliga omständigheter som skapar lyckliga känslor utan att det är lyckliga känslor som skapar lyckliga omständigheter. Vi upptäcker att allt vi jagar är dömt att gå oss förlorat eftersom jakten i sig är född ur känslan av brist. Vi upptäcker att allt vi projicerar på framtiden förblir en ouppnåbar dröm så länge vi inte väljer att vara det vi vill ha – NU.

Illusionen om framtiden skapar en ofrånkomlig separation mellan oss själva och våra drömmars förverkligande. Vi kommer därför aldrig att bli lyckliga “SEN när allting faller på plats”. Allting kommer att falla på plats när vi väljer att känna kontakt med de känslor vi önskar skapa mer av – NU.

Vi är som katter som jagar vår egen svans och vi kommer aldrig fram förrän vi minns att vi redan är hemma. När vi minns att vi redan är hemma inser vi att vi har jagat ett värde vi redan har och sökt en kärlek vi redan är. Vi upptäcker att vi har kämpat för att få känna oss levande i ett liv vi redan lever och att det var själva kampen som fick oss att känna oss döende.

När vi upptäcker att vår röv alltjämt sitter där bak oavsett hur fort vi springer så kan vi slutligen ge upp den meningslösa jakten efter allt vi redan är för att försöka få det vi redan har. Det blir då även enkelt att släppa de självpåtagna krav som vi la så mycket energi på att försöka fly ifrån.

Allt vi någonsin har jagat är en känsla och den känslan finns inte i framtiden eftersom framtiden inte finns och aldrig kommer att finnas. Din enda möjlighet att skapa ett liv fyllt av de känslor du vill uppleva är att ta kontakt med de känslorna i dig själv NU. Du har den fulla kapaciteten och friheten att känna vilka känslor du än önskar känna, precis här och nu. Övertygelsen om att du inte har den kapaciteten kan dock göra det lite mer utmanande.

När vi landar i medvetenheten om vår kapacitet att skapa de känslor vi vill uppleva så upphör livet att vara en ständig kamp. Vi kan då istället låta livet bli till den lek det alltid varit menat att vara.

  • Hur bra kan jag må?
  • Hur lycklig vill jag vara?
  • Hur mycket kärlek och frihet kan jag tillåta mig att känna?
  • Vilka färger vill jag färglägga min livstavla med?

Mitt liv har varit långt ifrån en räkmacka. Jag upplever ibland fortfarande dagar när jag tror att mitt lidande är skapat av någon/något annat än mig själv. Jag sjunker själv ner i offerträsket emellanåt men blir allt bättre på att sluta förminska mig själv och på att sluta ljuga för mig själv. Jag blir allt bättre på att acceptera och ta ansvar för min sanna kraft.

För varje dag som går blir jag i alla avseenden allt bättre på att påminna mig om att det enda som hindrar mig från att känna det jag vill känna är jag själv. Jag blir allt bättre på att minnas att när jag gör motstånd emot smärtan så gör jag samtidigt motstånd emot allt som väntar på att få bli upplevt på andra sidan av den.

För varje gång jag faller ner i avgrunden upptäcker jag att den blir allt grundare eftersom jag nu vet att smärtan alltid bär på en illusion som vill bli avslöjad. Jag minns att smärtan är sanningens vän.

Smärtan tycks alltid vilja göra oss uppmärksamma på att vi i något avseende ljuger för oss själva. Emotionell och själslig smärta, även i fysiska yttringar, tycks alltid vara ett resultat av att vi har identifierat oss med en illusion. Ett resultat av att vi har valt att identifiera oss med en falsk föreställning om oss själva, andra, livet, världen, existensen.

Sanningen om dem vi är gör aldrig ont. Den Villkorslösa Kärleken gör aldrig ont. Bara rädslan. Och den kan göra fruktansvärt ont…

© Sanna Nova Emilia
– I Frihetens & Kärlekens tjänst! ✨

Vill du ha hjälp att möta och transformera dina rädslor till kärlek? Vill du minnas den kärlek du är så att du kan leva ditt liv så fri som du föddes?  Läs mer om vad jag kan göra för dig här! 

Sanna Nova Emilia
Sanna Nova Emilia
Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost