Skolans struktur dödar elevernas motivation

Innehållsförteckning

“Skolans institutionella struktur med läroplaner, scheman och lektioner bygger på tradition och inte på vetenskap. Det finns ingen forskning som säger att denna struktur är den bästa för lärande.”

 
Kognitionsvetaren Peter Gärdenfors, författare till boken “Lusten att förstå – om lärande på människors villkor” lyfter fram den grundläggande problematiken i skolans struktur där han påtalar vikten av att ta till vara på elevernas naturliga nyfikenhet och lust att lära likväl som lekens betydelse för lärandet. “- Det finns en myt att lek och lärande inte hör ihop. Att lärande måste vara tråkigt. Men leken är, tvärtom, ett kraftfullt verktyg för lärande. I leken har barnet kontrollen, samtidigt som leken är inte på riktigt vilket gör att den tillåter misslyckanden. Dessutom ställer leken krav på att barnet kan kommunicera på flera nivåer samtidigt.”

Här kan du läsa hela artikeln om Peter Gärdenfors och även hela önskelistan, publicerad på Skolvärlden.se 2011-02-07: “Skolans struktur dödar elevernas motivation”

Ännu en talande och värdefull artikel av samme man: “Skolans struktur tar kål på elevernas motivation”

Ännu ett hopp för Sveriges framtid har väckts i mitt hjärta! Ett hopp vid namn Peter Gärdenfors.

Sanna Nova Emilia

Picture of Robert Jarnroth
Robert Jarnroth
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost