“Konsekvenserna av boken är oöverblickbara”

Marina Bortas – Leg Psykolog och fd Skolpsykolog – berättar om upplevelsen av boken “Att lära med Hjärtat”:

Sanna Nova Emilias senaste bok ”Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett” sägs rikta sig främst till pedagoger och föräldrar.  Dock behöver man bara läsa några få sidor för att förstå att detta är en skrift som kan leda till ett konstruktivt paradigmskifte såväl för den enskilde som för familjen, gruppen och samhället!

Den lättlästa, tydliga och välskrivna texten är både förklarande och uppfordrande. Förklarande är den såtillvida att även de som är helt nya inför personlig utveckling och reflektion under läsningens gång kommer att nå ny insikt. Uppfordrande är den för oss som sedan länge är välbekant med området personlig utveckling, i det att bokens innehåll ställer oss mot väggen och inte låter oss komma undan längre. Som om detta inte vore nog bjuder författaren på en estetisk självutlämnande poesi vars innehåll träffar i hjärtat för att städa upp och befria! Många tårar blir det under läsningens gång, tårar av läkedom och rening.

Författaren samlar under samma tak åtskilliga områden av frågor, reflektioner, övningar och undervisning runtomkring kärntemat ”lydnad eller frihet under ansvar” vilket annars hade krävt flera olika slag av litteratur att studera och slå upp i. Detta gör boken till ett terapeutiskt redskap såväl som till ett uppslagsverk som är ett ”Måste” för den som satt sin hand till plogen för att utvecklas som förälder, pedagog eller medmänniska.

Utöver det innehåll som angår oss som person och grupp, lämnar författaren ett stort underlag för diskussioner och debatt. Ett flertal frågor i boken ger rikligt med uppslag till samhällsdebatten. Aktuella och brännande frågeställningar utifrån övningarna kan föra stafettpinnen av sprängstoff vidare till berörda fora.

Författaren har sammanställt personliga frågor som kan ta månader för den enskilde att formulera ett svar på. När man så slutligen kommit fram till sitt svar har man förändrats så att man behöver formulera ett nytt svar! Frågorna och övningarna är därför utan slut. De kan ställas och göras om och om igen både personligen, som grupp, klass och i samhällsdebatten!

Konsekvenserna av boken är oöverblickbara. I som till dessa sidor inträder, låten det förgångna fara!  Den som läst endast några sidor har redan förändrats och kan aldrig bli densamme igen. Påverkansfaktorn och uppfordransgraden i boken är mycket hög – lyckligtvis. Detta inger stort hopp för alla som söker förklaringar, lösningar och svar.

Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett” vänder sig enligt min bedömning inte endast till föräldrar och pedagoger. Fastmer berör den oss alla med sina otaliga facetter. Jag har därför fog för att påstå att den kommer att bidra till konstruktiva lösningar, utveckling och samhällsdebatten under mycket lång tid!

Marina Bortas – Leg. Psykolog och f d Skolpsykolog

Innehållsförteckning
Robert Jarnroth

Robert Jarnroth

Dela artikeln
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Epost