För-Görande För-Väntningar

Innehållsförteckning

För-väntningar
Denna föredömliga väg till för-dömande
Denna förvirrande väg till för-lust

Jag mötte dig och jag såg dig
Jag såg mig i dig
Du belyste mina slocknade drömmar
och du väckte liv i min sovande längtan
En längtan efter allt jag bett om att få vara
efter allt jag bett om att få dela
uttrycka
bli
för-verkliga
Jag såg mig i dig
men såg jag någonsin dig?

Vi släppte så modigt all dåtid
och gav oss fullständigt hän utan framtid
I ett enda levande NU!
Så närvarande i varje ögonblick
utan krav eller för-väntan
Så dedikerade i stunden
utan bilder av hur allt ”borde” vara
utan bilder av hur vi ”borde” vara
utan bilder av vad vi ”borde” göra och inte göra
bli och inte bli…

Vi bara var
och det var allt vi var
Vi var
utan dåtid och framtid…

Tillsammans började vi skriva vår historia
och utifrån allt vi formulerade började bilden ta form
bilden av framtiden
bilden av drömmen
Två skapande drömmare är vi du och jag
och vi kommer inte undan
för vi är människor
kreativa,
skapande,
drömmande,
människor

Med bilderna växte för-väntan
För-störande, för-görande för-väntan
Och med vår för-väntan växte vårt för-dömande
För-störande, för-görande för-dömande
Vi började göra varandra skyldiga
För-döma och anklaga varandra
för att vi inte delade samma för-väntan
För-göra varandra
genom att söka fel hos varandra
För-störa oss själva
genom att söka fel hos oss själva
För-kasta nuet,
sanningen
och verkligheten

Vi började ha åsikter om varandras bilder och drömmar
Någonting måste ju vara ”fel” på någon av oss
När ”borde” kommer in så ”måste” det vara fel på någon av oss
När drömmen om framtiden ersätter nuet
så måste det alltid vara fel på någon av oss
Eller kanske på oss båda?

Vi kanske inte längre passar ihop?
Om nu både du och jag är fel?
Vi kanske borde gå skilda vägar och möta någon annan
vars likheter vi först kan för-älska oss i
och vars olikheter vi sedan kan för-banna och för-kasta?
eller så kanske vi båda är helt rätt på olika sätt?
Vi kanske både är genuint lika och unika?

*acceptans*

Min dröm är min
och din dröm är din
och det är endast i nuet som våra drömmar kan mötas
Utan för-väntningar
Utan för-dömanden och för-svar
Utan viljan att för-ändra varandra

Det är endast i nuet vi kan för-verkliga
för-säkra
för-vissa oss om
vår kärleks för-evigande

Ja, att släppa min för-väntan
är så för-bannat för-lösande… 

Sanna Nova Emilia © Februari 2011

Sanna Nova Emilia

Sanna Nova Emilia

Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost