En skola för hela hjärnan

Innehållsförteckning

Jag tar mig här friheten att klippa in ett längre stycke ur en artikel av hjärnforskaren Matti Bergström. Författare bland annat till böckerna “Neuropedagogik – En skola för hela hjärnan” och “Barnet den sista slaven”. Mattis fantastiska böcker och medvetenhet kring hjärnans funktion och lärande har varit en stor inspirationskälla för mitt arbete med min egen bok “Att lära med Hjärtat”.

“Hjärnforskningen visar att om hjärnan belastas med alltför stora mängder kunskap per tidsenhet kan inte denna kunskap behandlas effektivt. Detsamma gäller små mängder information. Det finns alltså en övre och en undre gräns för hjärnans ”kunskaps-tolerans”. Både monotoni och övertryck skadar hjärnans förmåga till kunskapsbehandling. Resultatet blir att koncentrationsförmåga, värderingsförmåga och kreativitet sjunker och att kunskapsfientlighet uppstår.

Detta betyder att nutidens västerländska kunskapsskola, där målet är att ge barnen största möjliga mängd fakta, måste byta inriktning. Vi lever i en ”informationsålder”, men borde vara på väg mot en ”värdeålder”, eftersom ett urval av värderingar blir det viktigaste även för barn. Därför måste vi bort från en skola med katederundervisning, där eleverna inte får reflektera över vad de tycker om undervisningen. Våra barn tycker inte om kunskapsskolan utan trivs vid sina datorer, där de fritt får välja den kunskap och de värden de vill. Och till slut väljer de alltid rätt! På detta sätt räddar de oss från att bli ”värdeinvalider”, en utbredd social sjukdom som är ödesdiger för mänskligheten.”

– Ur artikeln Kreativt Kaos av Hjärnforskaren och professorn Matti Bergström

Med hopp om ett mer medvetet lärande för våra barn – en skola för hela hjärnan…

Sanna Nova Emilia

Picture of Robert Jarnroth
Robert Jarnroth
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost