21 bra tips för att älska sig själv

Att älska sig själv kan låta enkelt men för många kan det kräva övning. Här får du 21 tips på hur du kan göra och tänka för att växa i din självkärlek.
älska sig själv
Innehållsförteckning

Det finns verkligen ingenting i mitt liv som har gett mig så mycket som förmågan att sant älska mig själv. Tidigare så upplevde jag mycket kamp i mitt liv och mycket drama i mina relationer. Jag förstod inte själv hur viktigt det är att kunna älska sig själv för att leva ett liv i både trygghet, lycka och frihet.

Förmågan att älska sig själv är någonting vi alla föds med, men många av oss blir under uppväxten programmerade med kritik, dömande och jämförelser – både ifrån samhälle och närmsta omgivning. Detta leder till att vi växer upp med känslan av att det är något fel på oss, att vi behöver bevisa vårt värde och förtjäna andras kärlek för att få finnas till.

När ett barn inte får lära sig att älska sig själv så utvecklas livet till en ständig kamp och jakt efter andra människor uppskattning och bekräftelse. Att lära sig att älska sig själv är nyckeln till att frigöra sig själv ifrån en kamp som många inte ens själva förstår att de är en del av. Här ska jag dela med mig av mina allra bästa tips för hur du kan stärka din självkärlek!

Många av dessa saker faller successivt på plats när en människa börjar älska sig själv mer. Det finns ingen inbördes ordning mellan punkterna. Låt de punkter som tilltalar dig mest bli till det du börjar att öva dig mer på och du ska se att det ena kommer att ge det andra.

1. Tysta din inre kritiker - vårda din inre miljö

Utan att lära oss ett språk skulle vi inte lära oss att tänka och våra tankar kan antingen bli till vår värsta fiende eller till vår bästa vän. Det vi uttrycker till våra barn blir till våra barns inre röst och många av oss har vuxit upp med mycket kritik, dömande, jämförelser och tillrättavisningar. Dvs med en uppfostran som saknade förståelse för våra emotionella behov.

Vi har nu övertagit rollen som våra egna kritiker och de flesta människor har en ständigt pågående dialog i huvudet med en röst som påtalar deras brister och konstant ifrågasätter och dömer. Bli medveten om dina tankar och tysta din inre kritiker. Du behöver inte upprepa dessa gamla skräptankar för dig själv mer. För varje gång du hör dig själv kritisera eller döma dig själv, uttala minst tre saker som du är nöjd med hos dig själv.

2. Sluta jämföra dig själv med andra

Börja betrakta dig själv som fullt tillräcklig. Idén om att du skulle vara otillräcklig utgår ifrån en jämförelse med bilden av någon annan/något annat och vem är det som säger att den bilden är sann och fullkomlig? Dessa tankar utgår ifrån ett inlärt beteende och ifrån vanemässiga tankar av självfördömande, självanklagelser och självkritik.

Tanken om oduglighet och otillräcklighet är en felprogrammering. Inget barn kommer hit till världen i tron att de är odugliga och otillräckliga. Det är något vi lär oss att tro. Så, sätt stopp för detta begränsande trossystem som inte har någonting alls med verkligheten att göra. Du är fullt tillräcklig. Hur skulle du kunna vara något annat?

självkärlek

3. Fokusera på känslan av tacksamhet

Ett sätt att komma bort från vår inre kritiker och börja älska sig själv mer är att istället fokusera på sådant vi är tacksamma över hos oss själva. Kan dina ögon se? Känn tacksamhet! Kan dina ben gå? Känn tacksamhet! Kan dina lungor andas? Känn tacksamhet! Kan ditt hjärta älska? Känn tacksamhet!

Du är ett levande mirakel. Ett helt makalöst maskineri av liv som förflyttar sig igenom den här existensen. När du fokuserar på allt du har att vara tacksam över, istället för att jämföra och döma dig själv, så fyller du på dig själv med känslan att du är precis så fantastisk som du är. Du boostar din egen självkärlek.

4. Visa dig själv respekt och ta dina behov på allvar

Självkärlek och självrespekt går hand i hand. Ofta är vi betydligt bättre på att respektera andra, ta hänsyn till andra och hålla våra löften till andra, än vi är gentemot oss själva. Men många gånger så visar sig vår bristande självrespekt som en spegling i vår omgivning. Om du på något sätt upplever att din omgivning inte respekterar dig så kan du vara ganska säker på att du har lärt dem att behandla dig så till följd av att du inte respekterar dig själv.

Att älska sig själv är att ta sina behov på allvar. Lyssna på din kropps behov av vila, kärlek och omsorger. Respektera och håll dina löften och avtal med dig själv. Sluta betrakta dig själv som den lägst prioriterade människan av alla. Du är tvärtom den viktigaste personen du har i ditt liv. Utan dig. Inget liv.

5. Sätt tydliga gränser och sluta utplåna dig själv för andra

Bli medveten om dina medberoenden och i vilka avseenden du ger till andra av skuld. Att ge av skuld är ett tecken på att du inte älskar och värdesätter dig själv. När vi inte har tillgång till vår egen kärlek så ger vi bort vår kraft till andra i utbyte för deras uppskattning och kärlek.

Den här skulden är en sorts nedärvd skuld som tycks vara omättlig. Den finns inte där för att du har gjort något fel utan som en grundläggande känsla av att du är skyldig den här världen något för att ha rätt att existera. Det stämmer inte. Du har rätt att finnas för att du finns.

När du ger av skuld så respekterar du varken dig själv eller den personen du ger till. Att släppa skulden är därför avgörande för att kunna älska sig själv.

6. Vårda dig själv och din kropp

Att vårda din kropp och lyssna till din kropp är ett avgörande bevis för din självkärlek. När du vårdar dig själv, tar hand om dig själv och väljer bra sakar för dig själv så signalerar du till både kroppen och själen att du älskar dig själv. De flesta av oss vet precis vad vi behöver göra för att ta hand om oss själva bättre. Vad vi behöver sluta med och vad vi behöver börja med. Lyssna till dig själv – du har svaren!

Stilla ditt sinne och kom ner i kroppen. Det är din tanke som dömer och jämför dig och som får dig att känna dig mindre värd och otillräcklig. Inte din kropp. Din kropp bara älskar dig och gör allt den kan för dig! Jorda dig och landa i kroppen. Ge av din kärlek till den kropp som föder och bär dig genom livet. Den är värd det. Du är värd det. 

Fler tips för hur du kan landa i kroppen hittar du här!

7. Sjung kärlekssånger till dig själv

Detta är ett fantastiskt kraftfullt verktyg som jag kom på vid ett tillfälle när jag gick och sjöng på kärlekssånger åt min käresta. Jag minns att jag sjöng dem och tänkte… ”Åh.. tänk om han bara kunde sjunga sådana här kärlekssånger till mig!” Plötsligt så slog det mig att. ”Men varför sjunger jag inte dessa kärlekssånger till mig själv istället?”

När jag började sjunga kärlekssånger till mig själv så föll alla världens kärlekssånger på plats för första gången i mitt liv. Det var första gången som kärlekssånger blev sanna. ”Oooh! Jag kan inte andas utan dig! Jag kan inte leva utan dig!” Allt detta som det sjungs om i våra kärlekssånger kan bara vara hundra procent sant och giltigt om vi sjunger det till oss själva. I övrigt så vet vi mycket väl att vi både kan andas och leva, även om andra människor lämnar oss.

Så, plocka fram dina mest älskade kärlekssånger och sjung dem högt till dig själv!

8. Bli till din egen kärleksfulla förälder

En sund förälder älskar sitt barn villkorslöst. Givetvis kan vi ibland känna oss smått galna på våra barn, men hur många gånger de än vandrar vilse längs vägen så står vi där med vår brinnande fackla för att välkomna dem hem. Hur många gånger våra barn än faller. Hur lång tid det än tar för dem att lära sig gå, läsa, skriva etc. så står vi där och bara älskar dem rakt igenom allt. Vi dömer dem inte och vi förbannar dem inte. Förutsatt att vi är sunda föräldrar.

All den kärlek du saknade när du var liten, vilket gjorde det svårt för dig att lära dig älska dig själv, har du nu möjlighet att ge till dig själv. Du kan nu vara din egen kärleksfulla förälder och ge till dig själv av all den kärlek, förståelse, uppmärksamhet, uppskattning och omsorg som du på alla sätt förtjänar.

9. Släpp all form av fördömande

Fördömande är en giftig energi som förlamar och separerar. Oavsett om du dömer dig själv eller dömer andra (vilket enbart är en projicering av ditt eget fördömande) så fyller du dig själv med giftig och skadlig energi.

Gör dig själv mer och mer medveten om när du befinner dig i fördömandets energi och ändra dina tankar till tankar av medkänsla. Det behöver inte betyda att du älskar alla, men när du dömer så skadar du först och främst dig själv. När du fördömer andra så ställer du undermedvetet ännu högre krav och press på dig själv och du dränerar dig själv på livsglädje och livsenergi. En människa som lever fri från fördömande är en människa som älskar sig själv.

10. Öva på självmedkänsla och på att vara din egen bästa vän

Vår inre kritiker yttrar sig både i fördömande av oss själva och varandra men ofta så dömer vi oss själva hårdast. Öva dig på att känna medkänsla med dig själv. Se allt du har gjort i ditt liv för att ta dig fram till exakt den punkten där du befinner dig idag. Du är fantastisk! Ge dig själv samma cred och uppmuntran som du skulle ge till din allra bästa vän.

ÖVNING: Gå in i känslan som du känner inför din allra bästa vän. Se henne eller honom för ditt inre och låt kärleken växa i ditt bröst. Byt sedan ut bilden av din bästa vän och se dig själv framför dig istället. Öva dig varje dag i att se hur du möter dig själv i ditt inre, fylld av villkorslös kärlek.

11. Odla och fördjupa dina barnegenskaper

I min bok Att lära med hjärtat – nämner jag något jag kallar för Barnegenskaper. De flesta människor vet exakt vad som efterfrågas när jag nämner ordet Barnegenskaper. Tex. Glädje, Närvaro, Kreativitet, Intuition, Självkänsla, Livsenergi, Autenticitet, Spontanitet, Tillit, Villkorslös kärlek mm. Dvs alla egenskaper som vi förknippar med barn.

Faktum är att dessa egenskaper inte är några barnegenskaper utan medfödda mänskliga egenskaper, som av olika anledningar förvanskas på vår väg ut i livet. Men ju mer vi bejakar dessa egenskaper desto närmare livet kommer vi igen och desto mer återknyter vi till vår självklara självkärlek. Den vi föddes med.

12. Ändra ditt språk och ditt sätt att tilltala dig själv och andra

Ett sätt att älska sig själv är att börja använda ett mer kärleksfullt språk. Utan att ha lärt oss språk så skulle vi som sagt inte ens ha lärt oss att tänka de tankar vi tänker. De flesta av oss har lärt oss att tala ett språk som är dömande, kritiskt, uppfordrande och jämförande. Ord som ”bra/dåligt”, ”rätt/fel”, ”ont/gott” och i allmänhet ett värderande språk som jämför allt och alla. Uppfordrade och krävande ord som ”måste”, ”borde” osv. Detta språk kallas för Vargspråket.

Öva dig istället i Giraffspråket (dvs i Non-Violent-Communication) och börja successivt att utesluta alla jämförande, uppfordrande, kritiserande och dömande ord ur ditt vokabulär. Inom NVC arbetar man istället med att kommunicera med jag-budskap, ur sina önskemål, känslor och behov.

13. Sluta ta saker personligt

En person som inte älskar sig själv blir oerhört lätt självcentrerad till följd av osäkerhet och sviktande självkänsla. De hamnar lätt i tankar om att andra människors handlingar och icke-handlingar kretsar kring dem. Utgå inte ifrån att människors reaktioner eller avsaknad av omsorger handlar om dig, utan att det faktiskt handlar om dem.

Vår inre kritiker har en väldigt livlig fantasi och har givetvis lätt att hitta på tankar om att andra beter sig som de gör för att vi har gjort något fel. Utgå inte ifrån det. Utgå ifrån att alla människor gör sitt bästa och ställ frågor om du undrar någonting, för att undvika missförstånd. När du sant älskar dig själv så upphör jakten efter andras bekräftelse, men även den ständiga försvarsberedskapen emot andras kritik.

14. Ta ansvar för dig själv och din energi

Innan en människa lärt sig att älska sig själv  så har vi en tendens att pendla mellan de fyra arketypiska rollerna: Offer – Förövare – Domare – Räddare. Våra liv består då av en ständig men oftast omedveten jakt efter den kärlek vi inte känner inför oss själva och det bidrar till att vi alternerar mellan dessa roller i jakt efter andra människors energi.

En människa som älskar sig själv är självgenererande på energi. H*n behöver inte kämpa för att få sin energi genom att ställa sig över (förövare, domare, räddare) eller under (offer) någon annan. När dessa maktspel upphör så vet du att du är helt och hållet ansvarig för din egen energi och du vet också att du alltid har ett val genom vart du riktar ditt fokus. Läs mer här!

Om du vill ha mer kärlek – VAR mer kärlek. Och allting börjar med kärleken till dig själv. Du kan inte begära något av andra som du inte ens kan ge till dig själv.

15. Bli medveten om när du agerar ur ditt sårade barn

Ett litet barn är direkt beroende av sin omgivning för sin överlevnad. Det är därför ett barn anpassar sig, är till lags och ställer sig själv åt sidan för att blidka, behaga och bli älskad. Deras överlevnad står och faller med omgivningens kärlek och omsorger. Men många av oss förblir dessa barn som lever i ett slags medberoendeskap till omgivningen och tror att kärlek är något vi behöver förtjäna. Våra små barn är livrädda för övergivenhet och många människor lever styrda av sitt sårade barn hela livet utan att ens vara medvetna om det. Men ett liv styrt av vårt rädda lilla barn är varken ett liv i kärlek eller frihet.

Genom att bli mer och mer medveten om när du reagerar med ditt rädda och sårade barn, så kan du gå in och ge ditt barn av din egen kärlek och omsorg istället för att låta det lilla barnet få skapa onödigt drama och kamp i ditt liv.

16. Möt din skugga

Möt och omfamna dina sorger, dina rädslor och trauman så att du inte behöver ägna ditt liv åt att fly dig själv eller distrahera dig ifrån dig själv. Att möta våra sorger och trauman är ofta mindre smärtsamt och svårt än att fly ifrån dem. Det är även ofta mindre skrämmande än vi egentligen tror. Många gånger styrs vi av det lilla barnets rädslor. Av det lilla barnet om även var rädda för monster under sängen.

Att leva sitt liv på flykt ifrån sig själv är både smärtsamt och slitsamt. Den som flyr lever i fångenskap. För att kunna leva så fria som vi längtar efter behöver vi möta allt som ryms i oss och stanna i våra känslor. Den enda vägen ut är in och rakt igenom. Så möt din skugga. När du har tillåtit dig att möta din egen skugga så behöver du inte ägna resten av ditt liv åt att försöka skydda dig själv. Du är då fri. Fri att vara HELA dig! Sårbar och autentisk. Äkta och sann. Utan dina gamla masker eller försvar.

Tips på hur du kan frigöra rädslor hittar du här!

17. Förlåt dig själv

Du är ett människobarn på upptäcktsfärd i en stor och många gånger både omtumlande och skrämmande värld. Du vet egentligen inte varifrån du kommer, varför du är här eller vart du är på väg. Du har inte tilldelats vare sig någon karta eller kompass. Det finns ingen som förväntar sig av dig att du ska ha alla svar eller att du ska veta vägen. Du är här för att upptäcka och utforska den här existensen och upplevelsen av att vara människa på jorden i exakt just denna tid, i detta liv. I det yttersta så finns det ingenting som du kan misslyckas med, för det finns ingenting du måste uppnå.

Så förlåt dig själv för alla de tillfällen då du med facit i hand har intalat dig själv att du kunde ha gjort bättre. Du kunde inte ha gjort bättre än du gjorde, för då skulle du ha gjort det. Punkt slut.

18. Sänk kraven

Sluta att pressa dig själv och sluta att kliva över dina egna gränser. Visa dig själv respekt. Fråga dig själv ”Vem är det egentligen som ställer de här kraven på mig? För vem försöker jag duga och varför tycker jag inte att jag duger?”. Många gånger upptäcker vi att vi bara upprepar gamla mönster av att försöka bevisa vårt värde, kanske till och med för människor som inte en längre finns i våra liv.

När en människa älskar sig själv upphör h*n både med att jaga och fly sig själv. Livet blir lugnt och stilla och du kan använda din energi åt att bygga, skapa, leka, leva och älska – istället för till kamp och flykt.

19. Gör saker du älskar och tillåt dig att njuta av livet

Ett liv i jakt på andra människors uppskattning och bekräftelse, status och prestation blir ofta ett väldigt ansträngt, stressfyllt och allvarsamt liv. Vår inre kritiker kan tycka att vi är lata och odugliga om vi bara tar det lugnt och njuter av livets goda. Men att ta emot och njuta av livets goda är att älska sig själv.

Gör mer av allt du älskar att göra. Gör mer av allt som fyller dig med glädje och positiva känslor. Du är inte här för att bevisa ditt värde för någon. Du är här för att leva ditt liv! Ge dig själv tillåtelse att njuta av livet. Du behöver inte förtjäna din egen kärlek för att ta emot livets goda. Livets goda ÄR din kärlek till dig själv! Så sluta stå i vägen för dig själv, öppna famnen och ta emot!

20. Omge dig med kärleksfulla och respektfulla människor

Din omgivning och dina relationer är en direkt spegling av hur du värdesätter dig själv. Vi kan inte ha en långvarig relation med människor som älskar oss mindre än vi älskar oss själva, dessa relationer tynar bort, försvinner eller dör ut.

Så, se dig omkring i ditt liv precis här och nu. Har du människor omkring dig som respekterar dig, lyssnar till dig och tilltalar dig med värme och vänlighet? Har du människor omkring dig som ser och uppskattar dig? Som ser ditt värde och möter dig med kärlek? Om inte, så är du antagligen i behov av att stärka din egen självkärlek.

Du är värd att ha en omgivning som inte bara tolererar dig utan som firar din existens, som känner tacksamhet för dig och uppskattar den gåva du är. Men allting börjar med att du känner så inför dig själv. Vi kan som sagt inte förvänta oss att vår omgivning ska kunna ge något till oss som vi inte ens är förmögna att ge till oss själva.

Läs även Om självkärlek och relationer. 

21. Bejaka din kraft och var sann emot dig själv!

Att göra dig själv mindre än du är för att andra ska få känna sig stora eller för att skydda andra människor ifrån svåra känslor är inte till nytta för den här världen. Den här världen längtar efter att du ska stå i din fulla kraft och älska dig själv fullt ut.

Den här världen längtar efter att du ska sluta förminska dig själv och sluta anpassa dig själv. Att du ska upphöra att kritisera och döma dig själv. Att du ska sluta jämföra dig själv med andra och istället stråla i allt som är DU! Efter att du ska befria dig själv och upphöra att vara din egen förövare och offer. 

Den här världen längtar efter att du ska sluta spela teater och leva din sanning fullt uttryckt. Att du ska stråla i ditt sannaste och klaraste ljus och aldrig svika dig själv igen.

När du älskar dig själv villkorslöst, då har du tillgång till all trygghet och frihet du behöver. Då är du trygg att vara dig själv, för du är inte beroende av andra människors uppskattning eller styrd av andra människors åsikter. När du älskar dig själv villkorslöst, då är du äntligen fri

FRI att vara den du är här för att vara.
FRI att älska och leva – fullt ut!
FRI att dela din gåva med världen.
Den gåva som är DU!

Lycka till på din livsresa du vackra människosjäl!
Du är värd din egen kärlek!

Mer givande läsning...

Sanna Nova Emilia

Sanna Nova Emilia

Allt jag förmedlar – i mina texter, böcker och scenframträdanden – är fött ur en längtan att få levandegöra människans inre, nå än djupare in i vår mänskliga existens och i upplevelsen av att vara människa. Efter att få öppna dörrar och bygga broar mot en plats där vi alla får möjlighet att leva lika fria som vi föddes. Som sanna skapare av vårt eget personliga universum... MER OM MIG
Dela artikeln
Facebook
Twitter
Epost